główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 10725

1. Data: 2012-06-19 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2012-05-25 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono projekt umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2012-05-25 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2012-05-25 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2012-05-25 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2012-05-25 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska