główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 11449

1. Data: 2012-12-19 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2012-11-28 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki do wymagań
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2012-11-28 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono protokół zdawczo-odbiorczy
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2012-11-28 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono regulamin wydawania wniosków
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2012-11-28 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono cennik opłat
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2012-11-28 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono regulamin schroniska
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2012-11-28 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono opis obiektu
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2012-11-28 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono wzór umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2012-11-28 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono 1 str. siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2012-11-28 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
11. Data: 2012-11-28 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
12. Data: 2012-11-28 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku.
Wykonanie: Monika Jarzębska