główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 11400

1. Data: 2012-11-29 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2012-11-14 13:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono opis przedm. zamowienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2012-11-14 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono formularz cen jednostkowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2012-11-14 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2012-11-14 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono 1 str. siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2012-11-14 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2012-11-14 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2012-11-14 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - II półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do wykorzystania przy realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Monika Jarzębska