główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17508

1. Data: 2018-03-01 13:51
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Uchwala Nr Lll/641/18 Rady Miasta Piotrkowa Try bunalskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w spraw ach z zakresu praw a pracy na kadencję 2016-2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2018-03-01 13:49
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/640/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2017-12-07 12:44
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLVIII/605/17 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-11-23 09:50
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja - wersja poprawiona
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-11-23 07:52
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2017-11-22 09:12
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2017-11-22 09:10
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2017-11-22 09:09
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-11-22 09:07
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Karta zgłoszenia kandyadata na ławnika
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2017-11-22 09:04
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
11. Data: 2017-11-22 09:03
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019
Wykonanie: Paulina Budkowska