główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 9308

1. Data: 2011-06-15 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info. o wyborze.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono obwiesczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2011-05-27 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono pytanie i odpowiedzi
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2011-05-17 08:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2011-05-16 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
5. Data: 2011-05-16 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
6. Data: 2011-05-16 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
7. Data: 2011-05-16 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
8. Data: 2011-05-16 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
9. Data: 2011-05-16 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
10. Data: 2011-05-16 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
11. Data: 2011-05-16 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
12. Data: 2011-05-16 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
13. Data: 2011-05-16 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
14. Data: 2011-05-16 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2011 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14
Wykonanie: Ilona Patyk