główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 7675

1. Data: 2009-12-22 12:00
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód-Piotrków" z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN-15 kV, demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV .
Dodatkowy opis redaktora: załączanie pliku
Wykonanie: Agnieszka Wojtaś
2. Data: 2009-12-22 11:58
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy odcinka Linii energetycznej napowietrznej 15 kV "Wschód-Piotrków" z odgałęzieniem do stacji transformatorowej "Technikum Budowlane" polegająca na: budowie kablowej linii energetycznej SN-15 kV, demontażu odcinka napowietrznej linii energetycznej 15 kV
Wykonanie: Agnieszka Wojtaś