główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 7362

1. Data: 2009-09-02 09:06
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie ul. Dmowskiego od km 0+000,00 do km 0+578,93 (na odcinku od ulicy Sygietyńskiego do ulicy Energetyków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. .
Dodatkowy opis redaktora: załączanie pliku
Wykonanie: Agnieszka Wójcicka
2. Data: 2009-09-02 09:04
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie ul. Dmowskiego od km 0+000,00 do km 0+578,93 (na odcinku od ulicy Sygietyńskiego do ulicy Energetyków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Wykonanie: Agnieszka Wójcicka