główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 7359

1. Data: 2009-09-03 11:48
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przekr. 200 mm w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków.
Dodatkowy opis redaktora: załączanie pliku
Wykonanie: Agnieszka Wójcicka
2. Data: 2009-09-01 07:50
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przekr. 200 mm w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków.
Dodatkowy opis redaktora: załączenie pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2009-09-01 07:50
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przekr. 200 mm w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków
Wykonanie: Ilona Patyk