główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 7333

1. Data: 2009-09-03 11:03
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju 200 mm w ul. Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków.
Dodatkowy opis redaktora: załączanie pliku
Wykonanie: Agnieszka Wójcicka
2. Data: 2009-08-18 12:57
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju 200 mm w ul. Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2009-08-18 12:56
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2009 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju 200 mm w ul. Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków
Wykonanie: Ilona Patyk