główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-04-24 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Strawy wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w rejonie ulic: Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejwskiego do ulicy Małej, ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do rzeki Strawy wylotami W1 i W3 .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2019-04-24 15:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Strawy wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w rejonie ulic: Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejwskiego do ulicy Małej, ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do rzeki Strawy wylotami W1 i W3
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2019-04-24 15:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 4/19 z Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 26 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2019-04-24 15:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 3/19 z Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 22 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2019-04-24 15:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów zlewni cząstkowej B-3 (odcinek ulicy Sulejowskiej od mostu na rzece Wierzejce i odcinek dwupasmowej trasy wylotowej z miasta tj. drogi Nr 12) w Piotrkowie Trybunalskim - rzeka Wierzejka.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 2/18 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 12 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2019-04-24 15:11
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2019-04-24 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów zlewni cząstkowej B-3 (odcinek ulicy Sulejowskiej od mostu na rzece Wierzejce i odcinek dwupasmowej trasy wylotowej z miasta tj. drogi Nr 12) w Piotrkowie Trybunalskim - rzeka Wierzejka
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2019-04-24 15:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 3/19 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 stycznia 2019 roku, które odbylo się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.00 do 15.05
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2019-04-24 15:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 5 grudnia 2018 roku, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 14.10 do 14.17.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2019-04-24 15:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej Z-1 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Zamkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
11. Data: 2019-04-24 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej Z-1 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Zamkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
12. Data: 2019-04-24 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Zalesickiej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
13. Data: 2019-04-24 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Zalesickiej
Wykonanie: Paulina Budkowska
14. Data: 2019-04-24 14:54
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-N.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 2 z dn. 12.12.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
15. Data: 2019-04-24 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
16. Data: 2019-04-24 14:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z dn. 5.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
17. Data: 2019-04-24 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
18. Data: 2019-04-24 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-Z
Wykonanie: Paulina Budkowska
19. Data: 2019-04-24 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Paulina Budkowska
20. Data: 2019-04-24 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-NDS
Wykonanie: Paulina Budkowska
21. Data: 2019-04-24 14:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
22. Data: 2019-04-24 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
23. Data: 2019-04-24 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27S
Wykonanie: Paulina Budkowska
24. Data: 2019-04-24 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
25. Data: 2019-04-24 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28S
Wykonanie: Paulina Budkowska
26. Data: 2019-04-24 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
27. Data: 2019-04-24 14:04
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela
Wykonanie: Monika Jarzębska
28. Data: 2019-04-24 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela
Wykonanie: Monika Jarzębska
29. Data: 2019-04-24 13:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot. poprawy/wymiany nawierzchni drogowej na ul. Reja
Wykonanie: Monika Jarzębska
30. Data: 2019-04-24 13:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot.  podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych)
Wykonanie: Monika Jarzębska
31. Data: 2019-04-24 13:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację dot. projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
32. Data: 2019-04-24 13:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
33. Data: 2019-04-24 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: akt. opisu
Wykonanie: Monika Jarzębska
34. Data: 2019-04-24 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
35. Data: 2019-04-24 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
36. Data: 2019-04-24 13:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
37. Data: 2019-04-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
38. Data: 2019-04-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej K-2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Kopernika .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
39. Data: 2019-04-24 13:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej K-2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Kopernika
Wykonanie: Monika Jarzębska
40. Data: 2019-04-24 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
41. Data: 2019-04-24 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 19 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wyznaczenia w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i określenia jego zadań
Wykonanie: Paulina Budkowska
42. Data: 2019-04-24 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 19 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
43. Data: 2019-04-23 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 150
Wykonanie: Beata Grabowiecka
44. Data: 2019-04-23 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 150 z dn. 18 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 150
Wykonanie: Beata Grabowiecka
45. Data: 2019-04-23 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 150 z dn. 18 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 150
Wykonanie: Beata Grabowiecka
46. Data: 2019-04-23 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 150 z dn. 18 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
47. Data: 2019-04-23 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
48. Data: 2019-04-23 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 149 z dn. 18 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 149
Wykonanie: Beata Grabowiecka
49. Data: 2019-04-23 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 149 z dn. 18 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
50. Data: 2019-04-19 14:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska