główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-10-19 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych > Rok 2017 > II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2017 - Przetarg nieograniczony: Część 1. Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenia terenu, ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn. "Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi" - etap I Część 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 Część 3. Budowa boiska wielofunkcyjne przy ZSP nr 2 .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-10-19 11:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 422 z dn. 11 października 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s podziału środków finansowych na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-10-19 09:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa > Rok 2017 > II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 46
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-10-19 09:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa > Rok 2017 > II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 46.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-10-19 09:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 17 października 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2017-10-19 09:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 17 października 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 46
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2017-10-19 09:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 17 października 2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2017-10-19 09:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-10-19 08:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 429 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2017-10-19 08:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa > Rok 2017 > II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16 - Narutowicza 17 (obręb 22) oznaczonej nr działki: 169/2 o powierzchni 0,1338 ha.
Wykonanie: Paulina Budkowska