główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-10-18 13:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Huty Szkła Anewal Sp. z. o. o. zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1d na prowadzenie instalacji do produkcji szkła .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2. Data: 2019-10-18 13:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotycząca: wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego na terenie zakładu Huta Szkła Anewal Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1d .
Dodatkowy opis redaktora: decyzja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3. Data: 2019-10-18 13:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotycząca: wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego na terenie zakładu Huta Szkła Anewal Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1d
Wykonanie: Beata Grabowiecka
4. Data: 2019-10-18 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Huty Szkła Anewal Sp. z. o. o. zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1d na prowadzenie instalacji do produkcji szkła .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5. Data: 2019-10-18 13:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Huty Szkła Anewal Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-518), ul. Św. Jerzego 1A na: na prowadzenie instalacji do produkcji szkła zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowe 1d
Wykonanie: Beata Grabowiecka
6. Data: 2019-10-18 13:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ul. Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 oraz nieruchomości przy ul. Uprawnej 9 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
7. Data: 2019-10-18 13:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczących robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ul. Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 oraz nieruchomości przy ul. Uprawnej 9 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
8. Data: 2019-10-18 13:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczących robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ul. Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 oraz nieruchomości przy ul. Uprawnej 9 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
9. Data: 2019-10-18 13:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
10. Data: 2019-10-18 12:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
11. Data: 2019-10-18 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Beata Grabowiecka
12. Data: 2019-10-17 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
13. Data: 2019-10-17 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Beata Grabowiecka
14. Data: 2019-10-17 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki nr 1-9, nr 12-13 do SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
15. Data: 2019-10-17 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 strona
Wykonanie: Beata Grabowiecka
16. Data: 2019-10-17 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
17. Data: 2019-10-17 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
18. Data: 2019-10-17 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.38.2019 Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
19. Data: 2019-10-17 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/215/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
20. Data: 2019-10-17 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/215/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
21. Data: 2019-10-17 12:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
22. Data: 2019-10-17 12:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
23. Data: 2019-10-16 14:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź uzupełniająca na interpelacja W. Olejnik z dn. 25.09.2019r. - dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
24. Data: 2019-10-16 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 386 z dn. 10 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 386
Wykonanie: Beata Grabowiecka
25. Data: 2019-10-16 11:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
26. Data: 2019-10-16 11:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
27. Data: 2019-10-16 10:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kostromskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
28. Data: 2019-10-16 10:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kostromskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
29. Data: 2019-10-16 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 14 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 393
Wykonanie: Beata Grabowiecka
30. Data: 2019-10-16 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 14 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
31. Data: 2019-10-15 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2019 - Postępowanie na CZĘŚĆ I: świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe), ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r., CZĘŚĆ II: świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
32. Data: 2019-10-15 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2019 - Postępowanie na CZĘŚĆ I: świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe), ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r., CZĘŚĆ II: świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
33. Data: 2019-10-15 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 14 października 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Cennik CIT
Wykonanie: Monika Jarzębska
34. Data: 2019-10-15 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 14 października 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 394
Wykonanie: Monika Jarzębska
35. Data: 2019-10-15 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 14 października 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
36. Data: 2019-10-15 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
37. Data: 2019-10-15 10:41
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 10
Wykonanie: Beata Grabowiecka
38. Data: 2019-10-15 10:40
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 28
Wykonanie: Beata Grabowiecka
39. Data: 2019-10-15 10:37
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na Posłów
Wykonanie: Beata Grabowiecka
40. Data: 2019-10-15 10:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/17).
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
41. Data: 2019-10-15 10:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: 100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/17)
Wykonanie: Monika Jarzębska
42. Data: 2019-10-15 10:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/14).
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
43. Data: 2019-10-15 10:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/14)
Wykonanie: Monika Jarzębska
44. Data: 2019-10-15 09:41
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: formularz konsultacje
Wykonanie: Beata Grabowiecka
45. Data: 2019-10-15 09:40
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: projekt uchwały
Wykonanie: Beata Grabowiecka
46. Data: 2019-10-15 09:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
47. Data: 2019-10-15 09:36
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Beata Grabowiecka
48. Data: 2019-10-15 09:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Infpormacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
49. Data: 2019-10-15 09:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
50. Data: 2019-10-14 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 14 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 392
Wykonanie: Beata Grabowiecka