główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4951. Data: 2018-10-03 11:43
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz OSK i wykaz SKP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz stacji kontroli pojazdów, prowadzonych przez przedsiębiorców, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, zgodnie ze stanem na dzień 03 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4952. Data: 2018-10-03 11:26
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4953. Data: 2018-10-03 11:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4954. Data: 2018-10-03 11:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4955. Data: 2018-10-03 11:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4956. Data: 2018-10-03 11:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4957. Data: 2018-10-02 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 375 z dn. 27.09.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4958. Data: 2018-10-02 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 376 z dn. 27.09.2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
4959. Data: 2018-10-02 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 377 z dn. 27.09.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4960. Data: 2018-10-02 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/747/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
4961. Data: 2018-10-02 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/746/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4962. Data: 2018-10-02 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
4963. Data: 2018-10-02 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
4964. Data: 2018-10-02 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
4965. Data: 2018-10-02 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4966. Data: 2018-10-02 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4967. Data: 2018-10-02 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 381 z dn. 1 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
4968. Data: 2018-10-02 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 381 z dn. 1 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 381
Wykonanie: Monika Jarzębska
4969. Data: 2018-10-02 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 382 z dn. 1 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 382
Wykonanie: Monika Jarzębska
4970. Data: 2018-10-02 13:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4971. Data: 2018-10-02 13:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4972. Data: 2018-10-02 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/760/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4973. Data: 2018-10-02 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/759/18 w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4974. Data: 2018-10-02 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/758/18 w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w ? części oraz w ? części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20)
Wykonanie: Monika Jarzębska
4975. Data: 2018-10-02 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/757/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4976. Data: 2018-10-02 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/756/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4977. Data: 2018-10-02 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/755/18 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 ? Ciepłownia C-1, ul. Rolniczej 75 ? Ciepłownia C-2.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4978. Data: 2018-10-02 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/754/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I, nr II i nr III
Wykonanie: Monika Jarzębska
4979. Data: 2018-10-02 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/753/18 w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4980. Data: 2018-10-02 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/752/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 ? ul. Leona Pereca 5
Wykonanie: Monika Jarzębska
4981. Data: 2018-10-02 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/751/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki
Wykonanie: Monika Jarzębska
4982. Data: 2018-10-02 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/750/18 w sprawie zamiany nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
4983. Data: 2018-10-02 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/749/18 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4984. Data: 2018-10-02 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/748/18 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 295.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wykonanie: Monika Jarzębska
4985. Data: 2018-10-02 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/747/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4986. Data: 2018-10-02 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/746/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4987. Data: 2018-10-02 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4988. Data: 2018-10-02 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4989. Data: 2018-10-02 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4990. Data: 2018-10-02 11:26
Dział: Załatwianie Spraw » Lobbing
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lobbing.
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4991. Data: 2018-10-02 11:24
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4992. Data: 2018-10-02 11:16
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ewidencje
Wykonanie: Monika Jarzębska
4993. Data: 2018-10-02 11:15
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: dodanie artykułu: Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4994. Data: 2018-10-02 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2018 - Przetarg nieograniczony na „Strefę Rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenie" w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
4995. Data: 2018-10-02 10:58
Dział: Załatwianie Spraw » Lobbing
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lobbing.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 380 z dn. 27.09.2018 r. w/s sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4996. Data: 2018-10-02 10:54
Dział: Załatwianie Spraw » Lobbing
Opis zmian: dodanie artykułu: Lobbing
Wykonanie: Monika Jarzębska
4997. Data: 2018-10-01 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 383 z dn. 1 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 383
Wykonanie: Monika Jarzębska
4998. Data: 2018-10-01 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 383 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4999. Data: 2018-10-01 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 382 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5000. Data: 2018-10-01 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 381 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska