główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2941. Data: 2018-05-21 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s określenia na 2018 r. planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
2942. Data: 2018-05-21 08:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 9. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
2943. Data: 2018-05-21 08:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 9
Wykonanie: Paulina Budkowska
2944. Data: 2018-05-21 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn. 17 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
2945. Data: 2018-05-21 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn. 17 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do oddania w odpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy Al. 3-go Maja 9 i ogłoszenia wykazu nieruchomości
Wykonanie: Paulina Budkowska
2946. Data: 2018-05-18 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 205 z dn. 17 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zał. zarzadzenie nr 205
Wykonanie: Monika Jarzębska
2947. Data: 2018-05-18 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 205 z dn. 17 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2948. Data: 2018-05-17 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s określenia na 2018 r. planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
2949. Data: 2018-05-17 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2950. Data: 2018-05-17 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2951. Data: 2018-05-17 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2014 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łągwa-Szelągowska Elżbieta. Dodatkowy opis redaktora: z dokumentu usunięto dane wrażliwe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2952. Data: 2018-05-17 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2016 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska. Dodatkowy opis redaktora: dokonano anonimizacji danych wrażliwych w oświadczeniu majątkowym
Wykonanie: Monika Jarzębska
2953. Data: 2018-05-16 13:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grażyna Gąsiorowska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska
2954. Data: 2018-05-16 09:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja nazwy na: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Paulina Budkowska
2955. Data: 2018-05-15 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego . Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"
Wykonanie: Jacek Lara
2956. Data: 2018-05-15 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Jacek Lara
2957. Data: 2018-05-15 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik "Poprawiona informacja o wyborze oferty"
Wykonanie: Jacek Lara
2958. Data: 2018-05-15 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Jacek Lara
2959. Data: 2018-05-15 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim . Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Wykonanie: Jacek Lara
2960. Data: 2018-05-14 15:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na terenie działki o nr ewid. 25/6 w obrębie 18. Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2961. Data: 2018-05-14 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na terenie działki o nr ewid. 25/6 w obrębie 18
Wykonanie: Paulina Budkowska
2962. Data: 2018-05-14 14:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paweł Bałecki. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska
2963. Data: 2018-05-14 14:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Paweł Bałecki
Wykonanie: Paulina Budkowska
2964. Data: 2018-05-14 14:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Bujakowska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska
2965. Data: 2018-05-14 14:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Elżbieta Bujakowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
2966. Data: 2018-05-14 14:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renata Cieślak. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska
2967. Data: 2018-05-14 14:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Renata Cieślak
Wykonanie: Paulina Budkowska
2968. Data: 2018-05-14 14:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marek Domański. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska
2969. Data: 2018-05-14 14:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Marek Domański
Wykonanie: Paulina Budkowska
2970. Data: 2018-05-14 14:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Dulas. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska