główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4901. Data: 2018-05-09 11:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku
Wykonanie: Monika Jarzębska
4902. Data: 2018-05-09 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
4903. Data: 2018-05-09 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4904. Data: 2018-05-09 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 199 z dn. 8 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 199
Wykonanie: Monika Jarzębska
4905. Data: 2018-05-09 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 199 z dn. 8 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4906. Data: 2018-05-09 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 198 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4907. Data: 2018-05-08 15:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4908. Data: 2018-05-08 15:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4909. Data: 2018-05-08 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert.
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczono informację
Wykonanie: Paulina Budkowska
4910. Data: 2018-05-08 12:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4911. Data: 2018-05-08 12:34
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4912. Data: 2018-05-07 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla "Szczekanica"
Wykonanie: Paulina Budkowska
4913. Data: 2018-05-07 12:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Chojniak .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4914. Data: 2018-05-07 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Krzysztof Chojniak
Wykonanie: Monika Jarzębska
4915. Data: 2018-05-07 12:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Kacperek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4916. Data: 2018-05-07 12:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Andrzej Kacperek
Wykonanie: Monika Jarzębska
4917. Data: 2018-05-07 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Adam Karzewnik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4918. Data: 2018-05-07 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Adam Karzewnik
Wykonanie: Monika Jarzębska
4919. Data: 2018-05-07 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Łuczak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4920. Data: 2018-05-07 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Wiesława Łuczak
Wykonanie: Monika Jarzębska
4921. Data: 2018-05-07 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bogdan Munik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4922. Data: 2018-05-07 12:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Bogdan Munik
Wykonanie: Monika Jarzębska
4923. Data: 2018-05-07 10:59
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
4924. Data: 2018-05-07 10:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska
4925. Data: 2018-05-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
4926. Data: 2018-05-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska
4927. Data: 2018-05-07 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4928. Data: 2018-05-07 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4929. Data: 2018-05-07 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 183 z dn. 27 kwietnia 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4930. Data: 2018-05-07 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4931. Data: 2018-05-07 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4932. Data: 2018-05-07 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 183 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4933. Data: 2018-05-04 14:24
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4934. Data: 2018-05-04 14:23
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty
Wykonanie: Monika Jarzębska
4935. Data: 2018-05-04 12:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2018 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków.
Dodatkowy opis redaktora: zał. wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4936. Data: 2018-05-04 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 193 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 193
Wykonanie: Monika Jarzębska
4937. Data: 2018-05-04 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 192 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 192
Wykonanie: Monika Jarzębska
4938. Data: 2018-05-04 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 191 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 191
Wykonanie: Monika Jarzębska
4939. Data: 2018-05-04 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 190 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 190
Wykonanie: Monika Jarzębska
4940. Data: 2018-05-04 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 189 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 189
Wykonanie: Monika Jarzębska
4941. Data: 2018-05-04 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 188 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 188
Wykonanie: Monika Jarzębska
4942. Data: 2018-05-04 12:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4943. Data: 2018-05-04 12:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64
Wykonanie: Monika Jarzębska
4944. Data: 2018-05-04 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 33 .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4945. Data: 2018-05-04 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 33 .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4946. Data: 2018-05-04 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska polskiego 33
Wykonanie: Monika Jarzębska
4947. Data: 2018-05-04 12:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Broniewskiego 14.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4948. Data: 2018-05-04 12:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Broniewskiego 14
Wykonanie: Monika Jarzębska
4949. Data: 2018-05-04 12:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4950. Data: 2018-05-04 12:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17
Wykonanie: Monika Jarzębska