główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4851. Data: 2018-10-08 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 5 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4852. Data: 2018-10-08 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul. Pawłowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
4853. Data: 2018-10-05 14:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Łąkowej i Rataja w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4854. Data: 2018-10-05 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Łąkowej i Rataja w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4855. Data: 2018-10-05 14:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, znajdującej się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4856. Data: 2018-10-05 14:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, znajdującej się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4857. Data: 2018-10-05 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 393
Wykonanie: Monika Jarzębska
4858. Data: 2018-10-05 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4859. Data: 2018-10-05 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 392
Wykonanie: Monika Jarzębska
4860. Data: 2018-10-05 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4861. Data: 2018-10-05 14:21
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki konsultacji w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konsultacji aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4862. Data: 2018-10-05 12:01
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawny harmonogram pierwszych spotkań OKW
Wykonanie: Monika Jarzębska
4863. Data: 2018-10-05 09:46
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 9 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4864. Data: 2018-10-05 09:45
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 9 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4865. Data: 2018-10-05 08:22
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 6 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info. o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4866. Data: 2018-10-05 08:18
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 6 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4867. Data: 2018-10-04 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
4868. Data: 2018-10-04 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4869. Data: 2018-10-04 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4870. Data: 2018-10-04 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 390 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano w BIP w dniu 4.10.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
4871. Data: 2018-10-04 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
4872. Data: 2018-10-04 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr LIX/18 z LIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
4873. Data: 2018-10-04 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
4874. Data: 2018-10-04 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 390 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4875. Data: 2018-10-04 14:33
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKW
Wykonanie: Paulina Budkowska
4876. Data: 2018-10-04 14:32
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
4877. Data: 2018-10-04 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 384 z dn. 2 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 384
Wykonanie: Monika Jarzębska
4878. Data: 2018-10-04 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 387 z dn. 3 października 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4879. Data: 2018-10-04 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 386 z dn. 3 października 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4880. Data: 2018-10-04 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 389 z dn. 3 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 389
Wykonanie: Monika Jarzębska
4881. Data: 2018-10-04 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 389 z dn. 3 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4882. Data: 2018-10-04 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 387 z dn. 3 października 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 387
Wykonanie: Monika Jarzębska
4883. Data: 2018-10-04 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 386 z dn. 3 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 386
Wykonanie: Monika Jarzębska
4884. Data: 2018-10-04 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marian Błaszczyński .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4885. Data: 2018-10-04 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Marian Błaszczyński
Wykonanie: Monika Jarzębska
4886. Data: 2018-10-04 13:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bronisław Brylski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4887. Data: 2018-10-04 13:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Bronisław Brylski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4888. Data: 2018-10-04 13:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rafał Czajka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4889. Data: 2018-10-04 13:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Rafał Czajka
Wykonanie: Monika Jarzębska
4890. Data: 2018-10-04 13:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krystyna Czechowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4891. Data: 2018-10-04 13:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Krystyna Czechowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
4892. Data: 2018-10-04 13:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urszula Czubała.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4893. Data: 2018-10-04 13:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Urszula Czubała
Wykonanie: Monika Jarzębska
4894. Data: 2018-10-04 13:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sławomir Dajcz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4895. Data: 2018-10-04 13:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Sławomir Dajcz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4896. Data: 2018-10-04 13:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jan Dziemdziora.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4897. Data: 2018-10-04 13:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Jan Dziemdziora
Wykonanie: Monika Jarzębska
4898. Data: 2018-10-04 13:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Gajda.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4899. Data: 2018-10-04 13:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Piotr Gajda
Wykonanie: Monika Jarzębska
4900. Data: 2018-10-04 13:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łukasz Janik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska