główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4801. Data: 2019-03-06 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVII/475/17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4802. Data: 2019-03-06 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXIV/336/16 z dn. 29.06.2016 r. zmieniająca Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4803. Data: 2019-03-06 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XIII/157/15 z dn. 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4804. Data: 2019-03-06 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/130/15 z dn. 24.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4805. Data: 2019-03-06 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLVIII/844/14 z dn. 29.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4806. Data: 2019-03-06 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXV/458/12 z dn. 26.09.2012 r. w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4807. Data: 2019-03-06 11:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych; regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych; zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, a także prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w m. Piotrków Trybunalski .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4808. Data: 2019-03-06 11:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych; regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych; zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, a także prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w m. Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4809. Data: 2019-03-06 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Monika Jarzębska
4810. Data: 2019-03-06 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4811. Data: 2019-03-06 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4812. Data: 2019-03-06 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4813. Data: 2019-03-06 10:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4814. Data: 2019-03-06 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90 z dn. 1 marca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 90
Wykonanie: Monika Jarzębska
4815. Data: 2019-03-05 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 87 z dn. 28.02.2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4816. Data: 2019-03-05 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 86 z dn. 28.02.2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4817. Data: 2019-03-05 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - str. 2
Wykonanie: Monika Jarzębska
4818. Data: 2019-03-05 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - str. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
4819. Data: 2019-03-05 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87 z dn. 28 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4820. Data: 2019-03-05 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4821. Data: 2019-03-05 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego.
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4822. Data: 2019-03-05 13:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4823. Data: 2019-03-05 13:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4824. Data: 2019-03-05 12:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury Radnych w kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono dyżury radnych P. Gajda, Ł. Janik
Wykonanie: Monika Jarzębska
4825. Data: 2019-03-05 12:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zmodyfikowana Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Wykonanie: Monika Jarzębska
4826. Data: 2019-03-05 12:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Modyfikacja wniosku
Wykonanie: Monika Jarzębska
4827. Data: 2019-03-05 12:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie dot. modyfikacji wniosku
Wykonanie: Monika Jarzębska
4828. Data: 2019-03-05 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
4829. Data: 2019-03-05 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 66
Wykonanie: Monika Jarzębska
4830. Data: 2019-03-05 12:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w mieście Piotrków Trybunalski .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4831. Data: 2019-03-05 12:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4832. Data: 2019-03-05 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany Zarządzenia Nr 371 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 września 2018 r. w/s wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i placówek w przypadku ich nieobecności
Wykonanie: Paulina Budkowska
4833. Data: 2019-03-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 91
Wykonanie: Paulina Budkowska
4834. Data: 2019-03-05 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
4835. Data: 2019-03-05 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92 z dn. 4 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4836. Data: 2019-03-05 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91 z dn. 1 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4837. Data: 2019-03-05 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91 z dn. 1 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4838. Data: 2019-03-05 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4839. Data: 2019-03-04 15:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 459/7, 459/6,459/5, 459/4, 459/3, 459/2, 459/1,241/1 obręb 10 przy ul. Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4840. Data: 2019-03-04 15:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 459/7, 459/6,459/5, 459/4, 459/3, 459/2, 459/1,241/1 obręb 10 przy ul. Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
4841. Data: 2019-03-04 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
4842. Data: 2019-03-04 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80 z dn. 26 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia dotacji z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu ochrony zwierząt pn.: "Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
4843. Data: 2019-03-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: w/s ustanowienia Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
4844. Data: 2019-03-04 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4845. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4846. Data: 2019-03-04 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4847. Data: 2019-03-04 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4848. Data: 2019-03-01 15:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4849. Data: 2019-03-01 15:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr III/24/18 w/s udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4850. Data: 2019-03-01 15:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska