główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4651. Data: 2018-04-24 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 167 z dn. 23 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 167
Wykonanie: Monika Jarzębska
4652. Data: 2018-04-24 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 167 z dn. 23 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4653. Data: 2018-04-24 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 163 z dn. 17 kwietnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4654. Data: 2018-04-24 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 162 z dn. 17 kwietnia 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4655. Data: 2018-04-23 14:11
Dział: Inne » Wykaz jednostek realizujących zadania miasta » Instytut Badań nd Parlamentaryzmem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Instytut Badań nd Parlamentaryzmem.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4656. Data: 2018-04-23 13:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wniosku Miasta Piotrków Trybunalski w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: załaczono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
4657. Data: 2018-04-23 13:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wniosku Miasta Piotrków Trybunalski w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4658. Data: 2018-04-23 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 20 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 166
Wykonanie: Monika Jarzębska
4659. Data: 2018-04-23 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 20 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4660. Data: 2018-04-23 12:21
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Ogłoszenie konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4661. Data: 2018-04-23 12:20
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
4662. Data: 2018-04-23 12:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wniosku Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: załączono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
4663. Data: 2018-04-23 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wniosku Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4664. Data: 2018-04-20 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Odtworzenie nawierzchni
Wykonanie: Paulina Budkowska
4665. Data: 2018-04-20 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn. 20 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające Zarządzenie w/s przyznania na 2018 r. miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4666. Data: 2018-04-20 14:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn. 20 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4667. Data: 2018-04-20 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: nowy formularz cenowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
4668. Data: 2018-04-20 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28s
Wykonanie: Paulina Budkowska
4669. Data: 2018-04-20 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4670. Data: 2018-04-20 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27s
Wykonanie: Paulina Budkowska
4671. Data: 2018-04-20 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4672. Data: 2018-04-20 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-NDS
Wykonanie: Paulina Budkowska
4673. Data: 2018-04-20 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4674. Data: 2018-04-20 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-Z
Wykonanie: Paulina Budkowska
4675. Data: 2018-04-20 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Paulina Budkowska
4676. Data: 2018-04-20 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-N
Wykonanie: Paulina Budkowska
4677. Data: 2018-04-20 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4678. Data: 2018-04-20 10:48
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Kostromskiej 50 oraz Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Belzackiej 104/106.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
4679. Data: 2018-04-20 10:48
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Kostromskiej 50 oraz Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Belzackiej 104/106
Wykonanie: Paulina Budkowska
4680. Data: 2018-04-20 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 164 z dn. 20 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
4681. Data: 2018-04-20 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 164 z dn. 20 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
4682. Data: 2018-04-20 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 164 z dn. 20 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4683. Data: 2018-04-20 10:40
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4684. Data: 2018-04-20 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2".
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
4685. Data: 2018-04-20 08:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych przewidzianych do realizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Życzliwej 17 .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4686. Data: 2018-04-20 08:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z dwóch studni glębinowych przewidzianych do realizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Życzliwej 17 .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4687. Data: 2018-04-20 08:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych tj. ujęcia składającego się z dwóch studni glębinołych przewidzianych do realizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Życzliwej 17 .
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
4688. Data: 2018-04-20 08:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji OOŚ dla NOVITA - budowa studni przy ul. Życzliwej 17
Wykonanie: Paulina Budkowska
4689. Data: 2018-04-19 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ (do edycji)
Wykonanie: Paulina Budkowska
4690. Data: 2018-04-19 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 157 z dn. 12 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s określenia zasad ustalania ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w związku ze złożonym wnioskiem o rozłożenie jej na raty
Wykonanie: Paulina Budkowska
4691. Data: 2018-04-19 12:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach osiedlowych bez nazwy, odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego po budowie kanału sanitarnego w ulicach Piaskowej i Prostej przewidzianych do realizacji na terenie działek w obrębie 10.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4692. Data: 2018-04-19 12:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach osiedlowych bez nazwy, odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego po budowie kanału sanitarnego w ulicach Piaskowej i Prostej przewidzianych do realizacji na terenie działek w obrębie 10
Wykonanie: Paulina Budkowska
4693. Data: 2018-04-19 09:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: ODP- zmiana dresu dot. promocji RPO
Wykonanie: Paulina Budkowska
4694. Data: 2018-04-19 09:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ (do edycji)
Wykonanie: Paulina Budkowska
4695. Data: 2018-04-18 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
4696. Data: 2018-04-18 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonanie: Paulina Budkowska
4697. Data: 2018-04-18 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Wykonanie: Paulina Budkowska
4698. Data: 2018-04-18 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4699. Data: 2018-04-18 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4700. Data: 2018-04-18 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Paulina Budkowska