główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2731. Data: 2018-05-25 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2732. Data: 2018-05-25 10:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marek Konieczko. Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2733. Data: 2018-05-25 10:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Marek Kobieczko
Wykonanie: Monika Jarzębska
2734. Data: 2018-05-25 08:34
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowy opis redaktora: zał. klauzule informacyjną
Wykonanie: Monika Jarzębska
2735. Data: 2018-05-25 08:33
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2736. Data: 2018-05-24 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 208 z dn. 22 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2737. Data: 2018-05-24 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 207 z dn. 22 maja 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2738. Data: 2018-05-24 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 208 z dn. 22 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2739. Data: 2018-05-24 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 207 z dn. 22 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2740. Data: 2018-05-24 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Iwona Andrzejewska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2741. Data: 2018-05-24 11:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Iwona Andrzejewska
Wykonanie: Monika Jarzębska
2742. Data: 2018-05-24 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zofia Antoszczyk. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2743. Data: 2018-05-24 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Zofia Antoszczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
2744. Data: 2018-05-24 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Artowicz. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2745. Data: 2018-05-24 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Małgorzata Artowicz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2746. Data: 2018-05-24 11:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Robert Bednarek. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2747. Data: 2018-05-24 11:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Robert Bednarek
Wykonanie: Monika Jarzębska
2748. Data: 2018-05-24 11:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Joanna Białaczewska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2749. Data: 2018-05-24 11:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Joanna Białaczewska
Wykonanie: Monika Jarzębska
2750. Data: 2018-05-24 11:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Violetta Bielawska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2751. Data: 2018-05-24 11:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Violetta Bielawska
Wykonanie: Monika Jarzębska
2752. Data: 2018-05-24 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Błażejewska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2753. Data: 2018-05-24 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Katarzyna Błażejewska
Wykonanie: Monika Jarzębska
2754. Data: 2018-05-24 11:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Magdalena Bobras. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2755. Data: 2018-05-24 11:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Magdalena Bobras
Wykonanie: Monika Jarzębska
2756. Data: 2018-05-24 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Boduch. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2757. Data: 2018-05-24 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Boduch
Wykonanie: Monika Jarzębska
2758. Data: 2018-05-24 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj". Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
2759. Data: 2018-05-24 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Iwona Borzędowska. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2760. Data: 2018-05-24 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Iwona Borzędowska
Wykonanie: Monika Jarzębska