główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4451. Data: 2018-06-07 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/693/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4452. Data: 2018-06-07 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie - część VI
Wykonanie: Paulina Budkowska
4453. Data: 2018-06-07 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie - część V
Wykonanie: Paulina Budkowska
4454. Data: 2018-06-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/692/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4455. Data: 2018-06-07 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie - część IV
Wykonanie: Paulina Budkowska
4456. Data: 2018-06-07 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie - część III
Wykonanie: Paulina Budkowska
4457. Data: 2018-06-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie - część II
Wykonanie: Paulina Budkowska
4458. Data: 2018-06-07 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie - część I
Wykonanie: Paulina Budkowska
4459. Data: 2018-06-07 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4460. Data: 2018-06-07 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/691/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4461. Data: 2018-06-07 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/690/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4462. Data: 2018-06-07 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/689/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4463. Data: 2018-06-07 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/688/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4464. Data: 2018-06-07 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/687/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
4465. Data: 2018-06-07 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4466. Data: 2018-06-07 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
4467. Data: 2018-06-07 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4468. Data: 2018-06-06 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta .
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr LIV/18 z LIV sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 25.04.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4469. Data: 2018-06-06 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 224 z dn. 5 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 224
Wykonanie: Monika Jarzębska
4470. Data: 2018-06-06 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 224 z dn. 5 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4471. Data: 2018-06-06 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 223 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4472. Data: 2018-06-06 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
4473. Data: 2018-06-06 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
4474. Data: 2018-06-06 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK
Wykonanie: Paulina Budkowska
4475. Data: 2018-06-06 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27s - korekta
Wykonanie: Paulina Budkowska
4476. Data: 2018-06-05 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar NOWY
Wykonanie: Monika Jarzębska
4477. Data: 2018-06-05 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Specyfikacja TWiORB
Wykonanie: Monika Jarzębska
4478. Data: 2018-06-05 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4479. Data: 2018-06-05 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt odtworzenia nawierzchni chodników
Wykonanie: Monika Jarzębska
4480. Data: 2018-06-05 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4481. Data: 2018-06-05 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
4482. Data: 2018-06-05 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
4483. Data: 2018-06-05 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
4484. Data: 2018-06-05 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ-pierwsza strona
Wykonanie: Monika Jarzębska
4485. Data: 2018-06-05 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
4486. Data: 2018-06-05 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4487. Data: 2018-06-05 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
4488. Data: 2018-06-05 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4489. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4490. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4491. Data: 2018-06-05 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4492. Data: 2018-06-05 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 220 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4493. Data: 2018-06-05 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4494. Data: 2018-06-05 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4495. Data: 2018-06-05 12:34
Dział: Urząd » Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4496. Data: 2018-06-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 219 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4497. Data: 2018-06-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 218 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4498. Data: 2018-06-05 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 217 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4499. Data: 2018-06-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 218 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4500. Data: 2018-06-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 219 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska