główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2641. Data: 2018-06-07 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/689/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
2642. Data: 2018-06-07 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/688/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
2643. Data: 2018-06-07 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/687/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
2644. Data: 2018-06-07 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2645. Data: 2018-06-07 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 r.. Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2646. Data: 2018-06-07 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2647. Data: 2018-06-06 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta . Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr LIV/18 z LIV sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 25.04.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2648. Data: 2018-06-06 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 224 z dn. 5 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 224
Wykonanie: Monika Jarzębska
2649. Data: 2018-06-06 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 224 z dn. 5 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2650. Data: 2018-06-06 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 223 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2651. Data: 2018-06-06 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK. Dodatkowy opis redaktora: Zmiana ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
2652. Data: 2018-06-06 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
2653. Data: 2018-06-06 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK
Wykonanie: Paulina Budkowska
2654. Data: 2018-06-06 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017. Dodatkowy opis redaktora: Rb-27s - korekta
Wykonanie: Paulina Budkowska
2655. Data: 2018-06-05 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar NOWY
Wykonanie: Monika Jarzębska
2656. Data: 2018-06-05 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Specyfikacja TWiORB
Wykonanie: Monika Jarzębska
2657. Data: 2018-06-05 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2658. Data: 2018-06-05 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Projekt odtworzenia nawierzchni chodników
Wykonanie: Monika Jarzębska
2659. Data: 2018-06-05 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2660. Data: 2018-06-05 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2661. Data: 2018-06-05 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
2662. Data: 2018-06-05 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
2663. Data: 2018-06-05 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: SIWZ-pierwsza strona
Wykonanie: Monika Jarzębska
2664. Data: 2018-06-05 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2665. Data: 2018-06-05 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim". Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2666. Data: 2018-06-05 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2667. Data: 2018-06-05 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2668. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2669. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2670. Data: 2018-06-05 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska