główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4301. Data: 2018-11-29 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 445
Wykonanie: Monika Jarzębska
4302. Data: 2018-11-29 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie Nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4 października 2018 r. w/s podziału środków finansowych dla szkół na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4303. Data: 2018-11-29 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4304. Data: 2018-11-29 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
4305. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4306. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 452 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4307. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4308. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4309. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4310. Data: 2018-11-29 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4311. Data: 2018-11-28 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
4312. Data: 2018-11-27 15:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4313. Data: 2018-11-27 14:54
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/3/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
4314. Data: 2018-11-27 14:53
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/2/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
4315. Data: 2018-11-27 14:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: uchwała Nr I/1/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
4316. Data: 2018-11-27 14:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4317. Data: 2018-11-27 14:17
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4318. Data: 2018-11-27 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2004 » Projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt Zarządzenia ws. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4319. Data: 2018-11-27 13:10
Dział: Prawo Lokalne » » Nagrania audio
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nagrania audio z sesji Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
4320. Data: 2018-11-27 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
4321. Data: 2018-11-27 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
4322. Data: 2018-11-27 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4323. Data: 2018-11-27 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4324. Data: 2018-11-26 15:03
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4325. Data: 2018-11-26 15:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4326. Data: 2018-11-26 14:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
4327. Data: 2018-11-26 14:56
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4328. Data: 2018-11-26 14:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: EDYCJA
Wykonanie: Monika Jarzębska
4329. Data: 2018-11-26 14:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Oświaty i Nauki
Wykonanie: Monika Jarzębska
4330. Data: 2018-11-26 14:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
4331. Data: 2018-11-26 14:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
4332. Data: 2018-11-26 14:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
4333. Data: 2018-11-26 14:41
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Prezydium Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydium Rady
Wykonanie: Monika Jarzębska
4334. Data: 2018-11-26 14:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono skład rady miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
4335. Data: 2018-11-26 14:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4336. Data: 2018-11-26 14:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4337. Data: 2018-11-26 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
4338. Data: 2018-11-26 10:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Leśnej 20.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4339. Data: 2018-11-26 10:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Leśnej 20
Wykonanie: Monika Jarzębska
4340. Data: 2018-11-26 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4341. Data: 2018-11-26 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 442
Wykonanie: Monika Jarzębska
4342. Data: 2018-11-26 10:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4343. Data: 2018-11-26 10:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4344. Data: 2018-11-26 10:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4345. Data: 2018-11-26 10:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38
Wykonanie: Monika Jarzębska
4346. Data: 2018-11-26 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 443 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 443
Wykonanie: Monika Jarzębska
4347. Data: 2018-11-26 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 444 z dn. 22 listopada 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 444
Wykonanie: Monika Jarzębska
4348. Data: 2018-11-23 15:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4349. Data: 2018-11-23 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
4350. Data: 2018-11-23 15:15
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska