główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4201. Data: 2019-05-02 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 170 z dn. 30 kwietnia 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4202. Data: 2019-05-02 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 171 z dn. 30 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 171
Wykonanie: Monika Jarzębska
4203. Data: 2019-05-02 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 171 z dn. 30 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4204. Data: 2019-05-02 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 170 z dn. 30 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 170
Wykonanie: Monika Jarzębska
4205. Data: 2019-05-02 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 170 z dn. 30 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4206. Data: 2019-05-02 08:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.15.2019 - przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
4207. Data: 2019-04-30 13:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Krasickiego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4208. Data: 2019-04-30 13:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Krasickiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4209. Data: 2019-04-30 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 169 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
4210. Data: 2019-04-30 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 169 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 169
Wykonanie: Monika Jarzębska
4211. Data: 2019-04-30 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 169 z dn. 29 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4212. Data: 2019-04-30 12:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Krakowskie Przedmieście.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4213. Data: 2019-04-30 12:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Krakowskie Przedmieście
Wykonanie: Monika Jarzębska
4214. Data: 2019-04-30 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 168 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
4215. Data: 2019-04-30 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 168 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 168
Wykonanie: Monika Jarzębska
4216. Data: 2019-04-30 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 168 z dn. 29 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4217. Data: 2019-04-30 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 167 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4218. Data: 2019-04-30 11:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VI/19 z dn. 25.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4219. Data: 2019-04-30 11:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 5/19 z dn. 26.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4220. Data: 2019-04-30 11:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 5/19 z dn. 20.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4221. Data: 2019-04-30 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. 1 - regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4222. Data: 2019-04-30 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 165
Wykonanie: Monika Jarzębska
4223. Data: 2019-04-30 11:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4224. Data: 2019-04-30 11:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
4225. Data: 2019-04-30 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
4226. Data: 2019-04-30 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 166
Wykonanie: Monika Jarzębska
4227. Data: 2019-04-30 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 29 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4228. Data: 2019-04-30 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4229. Data: 2019-04-30 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.15.2019 - przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
4230. Data: 2019-04-30 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 164 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4231. Data: 2019-04-30 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
4232. Data: 2019-04-30 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 163
Wykonanie: Monika Jarzębska
4233. Data: 2019-04-30 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4234. Data: 2019-04-30 10:45
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4235. Data: 2019-04-30 10:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a
Wykonanie: Monika Jarzębska
4236. Data: 2019-04-30 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - opis przedmiotu zamówienia - przedmiar
Wykonanie: Monika Jarzębska
4237. Data: 2019-04-30 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
4238. Data: 2019-04-30 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia - ocena techniczna
Wykonanie: Monika Jarzębska
4239. Data: 2019-04-30 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
4240. Data: 2019-04-30 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4241. Data: 2019-04-30 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4242. Data: 2019-04-30 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole
Wykonanie: Monika Jarzębska
4243. Data: 2019-04-30 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
4244. Data: 2019-04-30 10:12
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kamieńsk
Wykonanie: Monika Jarzębska
4245. Data: 2019-04-30 10:11
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4246. Data: 2019-04-29 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4247. Data: 2019-04-29 15:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
4248. Data: 2019-04-29 12:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: protokół
Wykonanie: Monika Jarzębska
4249. Data: 2019-04-29 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4250. Data: 2019-04-29 12:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr V/19 z dn. 25.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska