główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4151. Data: 2018-05-24 10:25
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach st
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Wykonanie: Monika Jarzębska
4152. Data: 2018-05-24 10:23
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
4153. Data: 2018-05-24 10:22
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna.
Dodatkowy opis redaktora: zał. klauzule informacyjną
Wykonanie: Monika Jarzębska
4154. Data: 2018-05-24 10:21
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
4155. Data: 2018-05-24 10:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Joanna Księżopolska-Szulc.
Dodatkowy opis redaktora: Joanna Księżopolska-Szulc
Wykonanie: Monika Jarzębska
4156. Data: 2018-05-24 10:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Joanna Księżopolska-Szulc
Wykonanie: Monika Jarzębska
4157. Data: 2018-05-23 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 212 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał ogłosznie o konkursach
Wykonanie: Monika Jarzębska
4158. Data: 2018-05-23 12:58
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
4159. Data: 2018-05-23 12:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:- Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, - Przedszkola Samorządowego nr 14, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13, - Przedszkola Samorządowego nr 26, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133a..
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o konkursach
Wykonanie: Monika Jarzębska
4160. Data: 2018-05-23 12:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:- Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, - Przedszkola Samorządowego nr 14, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13, - Przedszkola Samorządowego nr 26, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4161. Data: 2018-05-23 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 212 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 212
Wykonanie: Monika Jarzębska
4162. Data: 2018-05-23 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 212 z dn. 23 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4163. Data: 2018-05-23 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 210 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 210
Wykonanie: Monika Jarzębska
4164. Data: 2018-05-23 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 211 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 211
Wykonanie: Monika Jarzębska
4165. Data: 2018-05-23 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 211 z dn. 23 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4166. Data: 2018-05-23 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 210 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4167. Data: 2018-05-23 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc publiczna.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4168. Data: 2018-05-23 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc publiczna.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
4169. Data: 2018-05-23 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 209 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 209
Wykonanie: Monika Jarzębska
4170. Data: 2018-05-23 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 209 z dn. 23 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4171. Data: 2018-05-23 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 208 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4172. Data: 2018-05-23 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 207 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
4173. Data: 2018-05-23 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Kulisa.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4174. Data: 2018-05-23 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Kulisa
Wykonanie: Monika Jarzębska
4175. Data: 2018-05-23 11:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marlena Lewandowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4176. Data: 2018-05-23 11:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Marlena Lewandowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
4177. Data: 2018-05-23 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Lisiak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4178. Data: 2018-05-23 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Lisiak
Wykonanie: Monika Jarzębska
4179. Data: 2018-05-23 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4180. Data: 2018-05-23 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
4181. Data: 2018-05-23 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lidia Łopusiewicz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4182. Data: 2018-05-23 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Lidia Łopusiewicz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4183. Data: 2018-05-23 11:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bogusław Łukaszewski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4184. Data: 2018-05-23 11:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Bogusław Łukaszewski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4185. Data: 2018-05-23 11:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Magdalena Majos.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4186. Data: 2018-05-23 11:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Magdalena Majos
Wykonanie: Monika Jarzębska
4187. Data: 2018-05-23 11:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Danuta Malik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4188. Data: 2018-05-23 11:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Danuta Malik
Wykonanie: Monika Jarzębska
4189. Data: 2018-05-23 11:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Teresa Marczak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4190. Data: 2018-05-23 11:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Teresa Marczak
Wykonanie: Monika Jarzębska
4191. Data: 2018-05-23 10:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wioletta Matuszczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4192. Data: 2018-05-23 10:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Wioletta Matuszczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
4193. Data: 2018-05-23 10:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Cezary Meckier.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4194. Data: 2018-05-23 10:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Cezary Meckier
Wykonanie: Monika Jarzębska
4195. Data: 2018-05-23 10:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Henryk Michalski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4196. Data: 2018-05-23 10:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Henryk Michalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
4197. Data: 2018-05-23 10:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renata Motyl.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4198. Data: 2018-05-23 10:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Renata Motyl
Wykonanie: Monika Jarzębska
4199. Data: 2018-05-23 10:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Obst.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
4200. Data: 2018-05-23 10:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Małgorzata Obst
Wykonanie: Monika Jarzębska