główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2431. Data: 2018-06-26 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 249
Wykonanie: Monika Jarzębska
2432. Data: 2018-06-26 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 20 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2433. Data: 2018-06-25 11:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Roślinnej. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2434. Data: 2018-06-25 11:45
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Roślinnej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2435. Data: 2018-06-25 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 244 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2436. Data: 2018-06-25 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 244 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 244
Wykonanie: Monika Jarzębska
2437. Data: 2018-06-25 10:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Murarskiej 3. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2438. Data: 2018-06-25 10:50
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Murarskiej 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
2439. Data: 2018-06-25 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2440. Data: 2018-06-25 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 247
Wykonanie: Monika Jarzębska
2441. Data: 2018-06-25 10:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Granicznej 206. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2442. Data: 2018-06-25 10:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Granicznej 206
Wykonanie: Monika Jarzębska
2443. Data: 2018-06-25 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2444. Data: 2018-06-25 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 248
Wykonanie: Monika Jarzębska
2445. Data: 2018-06-25 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 20 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2446. Data: 2018-06-25 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2447. Data: 2018-06-25 09:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3 go Maja 14. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2448. Data: 2018-06-25 09:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3 go Maja 14
Wykonanie: Monika Jarzębska
2449. Data: 2018-06-25 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2450. Data: 2018-06-25 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 245
Wykonanie: Monika Jarzębska
2451. Data: 2018-06-22 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
2452. Data: 2018-06-22 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
2453. Data: 2018-06-22 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Wykonanie: Paulina Budkowska
2454. Data: 2018-06-22 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Paulina Budkowska
2455. Data: 2018-06-22 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Paulina Budkowska
2456. Data: 2018-06-22 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i 47 jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2457. Data: 2018-06-22 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2458. Data: 2018-06-22 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s nadania nazw mostom na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
2459. Data: 2018-06-22 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta
Wykonanie: Paulina Budkowska
2460. Data: 2018-06-22 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 20 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 246
Wykonanie: Monika Jarzębska