główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2401. Data: 2018-09-11 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/743/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2402. Data: 2018-09-11 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/742/18 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2403. Data: 2018-09-11 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/741/18 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wykonanie: Monika Jarzębska
2404. Data: 2018-09-11 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/740/18 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2405. Data: 2018-09-11 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/739/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2406. Data: 2018-09-11 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/738/18 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2407. Data: 2018-09-11 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/737/18 w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2408. Data: 2018-09-11 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/736/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2409. Data: 2018-09-11 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/735/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2410. Data: 2018-09-11 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/734/18 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2411. Data: 2018-09-11 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/733/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2412. Data: 2018-09-11 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5. Uchwała Nr LIX/732/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2413. Data: 2018-09-11 12:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2414. Data: 2018-09-11 12:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2415. Data: 2018-09-11 10:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2416. Data: 2018-09-11 10:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2417. Data: 2018-09-11 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 357 z dn. 7 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 357
Wykonanie: Monika Jarzębska
2418. Data: 2018-09-11 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 356 z dn. 7 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 356
Wykonanie: Monika Jarzębska
2419. Data: 2018-09-11 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 357 z dn. 7 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2420. Data: 2018-09-11 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 356 z dn. 7 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2421. Data: 2018-09-10 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej i Kaczej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2422. Data: 2018-09-10 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej i Kaczej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2423. Data: 2018-09-10 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 352 z dn. 6 września 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 352
Wykonanie: Monika Jarzębska
2424. Data: 2018-09-10 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/728/18 Rady Miasta z dn. 29.08.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2425. Data: 2018-09-10 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 27 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr 11/137/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2426. Data: 2018-09-10 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 351 z dn. 5 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - Regulamin przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2427. Data: 2018-09-10 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 351 z dn. 5 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 351
Wykonanie: Monika Jarzębska
2428. Data: 2018-09-10 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 355 z dn. 7.09. 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2429. Data: 2018-09-10 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 354 z dn. 7.09.2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2430. Data: 2018-09-10 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 355 z dn. 7 września 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 355
Wykonanie: Monika Jarzębska