główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

401. Data: 2019-04-30 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 167 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
402. Data: 2019-04-30 11:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VI/19 z dn. 25.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
403. Data: 2019-04-30 11:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 5/19 z dn. 26.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
404. Data: 2019-04-30 11:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 5/19 z dn. 20.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
405. Data: 2019-04-30 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. 1 - regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
406. Data: 2019-04-30 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 165
Wykonanie: Monika Jarzębska
407. Data: 2019-04-30 11:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
408. Data: 2019-04-30 11:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
409. Data: 2019-04-30 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
410. Data: 2019-04-30 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 29 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 166
Wykonanie: Monika Jarzębska
411. Data: 2019-04-30 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 166 z dn. 29 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
412. Data: 2019-04-30 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 165 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
413. Data: 2019-04-30 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.15.2019 - przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
414. Data: 2019-04-30 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 164 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
415. Data: 2019-04-30 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
416. Data: 2019-04-30 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 163
Wykonanie: Monika Jarzębska
417. Data: 2019-04-30 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
418. Data: 2019-04-30 10:45
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
419. Data: 2019-04-30 10:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a
Wykonanie: Monika Jarzębska
420. Data: 2019-04-30 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - opis przedmiotu zamówienia - przedmiar
Wykonanie: Monika Jarzębska
421. Data: 2019-04-30 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
422. Data: 2019-04-30 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia - ocena techniczna
Wykonanie: Monika Jarzębska
423. Data: 2019-04-30 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
424. Data: 2019-04-30 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
425. Data: 2019-04-30 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
426. Data: 2019-04-30 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole
Wykonanie: Monika Jarzębska
427. Data: 2019-04-30 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
428. Data: 2019-04-30 10:12
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kamieńsk
Wykonanie: Monika Jarzębska
429. Data: 2019-04-30 10:11
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
430. Data: 2019-04-29 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
431. Data: 2019-04-29 15:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
432. Data: 2019-04-29 12:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: protokół
Wykonanie: Monika Jarzębska
433. Data: 2019-04-29 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
434. Data: 2019-04-29 12:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr V/19 z dn. 25.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
435. Data: 2019-04-29 12:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 z dn. 25.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
436. Data: 2019-04-29 12:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr III/19 z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
437. Data: 2019-04-29 12:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II z dn. 12.05.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
438. Data: 2019-04-29 10:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/18 z dn. 20.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
439. Data: 2019-04-29 10:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr III/18 z dn. 21.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
440. Data: 2019-04-29 10:31
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II/18 z dn. 12.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
441. Data: 2019-04-29 10:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
442. Data: 2019-04-29 10:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
443. Data: 2019-04-29 10:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 5.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
444. Data: 2019-04-29 10:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację dot. dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa
Wykonanie: Monika Jarzębska
445. Data: 2019-04-29 10:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II/18 z dn. 14.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
446. Data: 2019-04-29 10:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z dn. 4.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
447. Data: 2019-04-29 10:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację dot. zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
448. Data: 2019-04-29 09:53
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krystyna Czechowska.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
449. Data: 2019-04-27 11:23
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
450. Data: 2019-04-26 13:49
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska