główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3801. Data: 2019-05-29 07:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 208 z dn. 28 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3802. Data: 2019-05-28 15:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 207 z dn. 27 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3803. Data: 2019-05-28 15:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 208 z dn. 28 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3804. Data: 2019-05-28 15:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 209 z dn. 28 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3805. Data: 2019-05-28 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 209 z dn. 28 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3806. Data: 2019-05-28 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stanowiska do mycia i dezynfekcji samochodów do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3807. Data: 2019-05-28 13:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stanowiska do mycia i dezynfekcji samochodów do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3808. Data: 2019-05-28 13:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego ZGW w Warszawie Państwowego Gospodarstwa WWP z dnia 23 maja 2019 r. w/s wydania decyzji udzielającej pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacja zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn" .
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3809. Data: 2019-05-28 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego ZGW w Warszawie Państwowego Gospodarstwa WWP z dnia 23 maja 2019 r. w/s wydania decyzji udzielającej pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacja zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn"
Wykonanie: Monika Jarzębska
3810. Data: 2019-05-28 10:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedz na interpelacje Dot.  byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski 
Wykonanie: Monika Jarzębska
3811. Data: 2019-05-28 08:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja Dot.  zwłoki w realizacji postulatów mieszkańców dot. remontu chodnika przy ulicy Szkolnej 60
Wykonanie: Monika Jarzębska
3812. Data: 2019-05-28 08:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź na interpelecje dot. dokonania nowych nasadzeń drzew w rejonie Al. 800-lecia oraz utworzenia w okolicy ronda im. Zygmunta Zaremby warunków do odpoczynku dla osób przemieszczających się tamtędy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3813. Data: 2019-05-27 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 206 z dn. 24 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 206
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3814. Data: 2019-05-27 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 206 z dn. 24 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3815. Data: 2019-05-27 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 205 z dn. 24 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 205
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3816. Data: 2019-05-27 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 205 z dn. 24 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3817. Data: 2019-05-24 15:17
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Gajda.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3818. Data: 2019-05-24 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn. 24 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 203
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3819. Data: 2019-05-24 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn. 24 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3820. Data: 2019-05-24 14:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej na terenie projektowanej Stacji Paliw zlokalizowanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego 43 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3821. Data: 2019-05-24 14:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej na terenie projektowanej Stacji Paliw zlokalizowanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego 43 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3822. Data: 2019-05-24 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 197 z dn. 21 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 197
Wykonanie: Monika Jarzębska
3823. Data: 2019-05-24 13:47
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jadwiga Wójcik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3824. Data: 2019-05-24 13:46
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sylwia Więcławska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3825. Data: 2019-05-24 13:46
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sylwia Więcławska.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3826. Data: 2019-05-24 13:44
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marlena Wężyk-Głowacka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3827. Data: 2019-05-24 13:43
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Monika Tera.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3828. Data: 2019-05-24 13:42
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariusz Staszek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3829. Data: 2019-05-24 13:41
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sergiusz Stachaczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3830. Data: 2019-05-24 13:40
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Piekarski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3831. Data: 2019-05-24 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 24 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 204.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3832. Data: 2019-05-24 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 24 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3833. Data: 2019-05-24 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3834. Data: 2019-05-24 13:22
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bogumił Pęcina
Wykonanie: Monika Jarzębska
3835. Data: 2019-05-24 13:21
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ludomir Pencina.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3836. Data: 2019-05-24 13:20
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Olejnik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3837. Data: 2019-05-24 13:18
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Halina Madej.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3838. Data: 2019-05-24 13:17
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lech Kaźmierczak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3839. Data: 2019-05-24 13:16
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łukasz Janik .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3840. Data: 2019-05-24 13:15
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Gajda.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3841. Data: 2019-05-24 13:14
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jan Dziemdziora .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3842. Data: 2019-05-24 13:09
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sławomir Dajcz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3843. Data: 2019-05-24 13:08
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konrad Czyżyński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3844. Data: 2019-05-24 13:07
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urszula Czubała.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3845. Data: 2019-05-24 13:06
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krystyna Czechowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3846. Data: 2019-05-24 13:05
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Michał Czarczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3847. Data: 2019-05-24 13:05
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rafał Czajka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3848. Data: 2019-05-24 13:04
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dariusz Cecotka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3849. Data: 2019-05-24 13:03
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marian Błaszczyński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3850. Data: 2019-05-24 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 202 z dn. 23 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 202
Wykonanie: Beata Grabowiecka