główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2251. Data: 2018-09-25 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2252. Data: 2018-09-24 15:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn. 24 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń opiniującego wnioski o przyznanieNagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia wysokości nagrody w 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2253. Data: 2018-09-24 15:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn. 24 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2254. Data: 2018-09-24 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 21 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i placówek w przypadku ich nieobecności
Wykonanie: Paulina Budkowska
2255. Data: 2018-09-24 15:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 21 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2256. Data: 2018-09-24 15:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 370 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2257. Data: 2018-09-24 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2258. Data: 2018-09-24 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2018 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
2259. Data: 2018-09-24 13:05
Dział: Inne » Wykaz jednostek realizujących zadania miasta » Pracownia Planowania Przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pracownia Planowania Przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2260. Data: 2018-09-24 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 369 z dn. 20 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2261. Data: 2018-09-24 12:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Starowarszawskiej 23..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2262. Data: 2018-09-24 12:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Starowarszawskiej 23.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2263. Data: 2018-09-24 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 369 z dn. 20 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 369
Wykonanie: Monika Jarzębska
2264. Data: 2018-09-24 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 369 z dn. 20 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2265. Data: 2018-09-21 14:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. zbywania nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2266. Data: 2018-09-21 14:26
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.4.2018 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 r., w Szkole Podstawowej Nr 13, w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
2267. Data: 2018-09-21 14:25
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.4.2018 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 r., w Szkole Podstawowej Nr 13, w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
2268. Data: 2018-09-21 12:00
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
2269. Data: 2018-09-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2270. Data: 2018-09-21 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 1/2 części oraz w 1/2 części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20)
Wykonanie: Monika Jarzębska
2271. Data: 2018-09-21 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2272. Data: 2018-09-21 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Mapa
Wykonanie: Monika Jarzębska
2273. Data: 2018-09-21 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2274. Data: 2018-09-21 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2
Wykonanie: Monika Jarzębska
2275. Data: 2018-09-21 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I nr II i nr III
Wykonanie: Monika Jarzębska
2276. Data: 2018-09-21 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2277. Data: 2018-09-21 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 - ul. Leona Pereca 5.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2278. Data: 2018-09-21 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki
Wykonanie: Monika Jarzębska
2279. Data: 2018-09-21 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
2280. Data: 2018-09-21 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska