główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3551. Data: 2019-06-05 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 214 z dn. 31 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 214
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3552. Data: 2019-06-05 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 214 z dn. 31 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3553. Data: 2019-06-05 13:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 14. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3554. Data: 2019-06-05 13:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 13. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3555. Data: 2019-06-05 13:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 12. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3556. Data: 2019-06-05 13:19
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 11. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3557. Data: 2019-06-05 13:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 10. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3558. Data: 2019-06-05 13:14
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 9. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3559. Data: 2019-06-05 13:12
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 8. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3560. Data: 2019-06-05 13:10
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 7. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3561. Data: 2019-06-05 13:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 6. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3562. Data: 2019-06-05 13:01
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 5. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3563. Data: 2019-06-05 12:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 4. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3564. Data: 2019-06-05 12:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 3. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3565. Data: 2019-06-05 12:42
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 2. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3566. Data: 2019-06-05 12:41
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 1. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3567. Data: 2019-06-05 12:36
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5g Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3568. Data: 2019-06-05 12:27
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5f Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3569. Data: 2019-06-05 12:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 2. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3570. Data: 2019-06-05 12:05
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3571. Data: 2019-06-05 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3572. Data: 2019-06-05 10:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury Radnych w kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych: wprowadzono nr kontaktowy radnego S. Stachaczyka
Wykonanie: Monika Jarzębska
3573. Data: 2019-06-05 09:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 4/2019 z dn. 3.06.2019 r. dot. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3574. Data: 2019-06-05 09:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 4/2019 z dn. 3.06.2019 r. dot. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57
Wykonanie: Monika Jarzębska
3575. Data: 2019-06-04 14:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z bezdotykową myjnią samochodową przewidziana do realizacji przy Rakowskiej 17 Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3576. Data: 2019-06-04 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/106/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3577. Data: 2019-06-04 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/79/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3578. Data: 2019-06-04 14:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z bezdotykową myjnią samochodową przewidziana do realizacji przy Rakowskiej 17 Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3579. Data: 2019-06-04 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/71/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3580. Data: 2019-06-04 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3581. Data: 2019-06-04 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/39/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3582. Data: 2019-06-04 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/107/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3583. Data: 2019-06-04 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/80/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3584. Data: 2019-06-04 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/72/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3585. Data: 2019-06-04 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3586. Data: 2019-06-04 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3587. Data: 2019-06-04 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/40/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3588. Data: 2019-06-04 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3589. Data: 2019-06-04 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/106/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3590. Data: 2019-06-04 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/107/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3591. Data: 2019-06-04 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/117/19 z dn. 29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3592. Data: 2019-06-04 12:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/119/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3593. Data: 2019-06-04 12:56
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/118/19 w/s skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3594. Data: 2019-06-04 12:53
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/117/19 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3595. Data: 2019-06-04 12:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/116/19 w/s wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3596. Data: 2019-06-04 12:44
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/115/19 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3597. Data: 2019-06-04 12:39
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/114/19 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3598. Data: 2019-06-04 12:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/113/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3599. Data: 2019-06-04 12:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/112/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3600. Data: 2019-06-04 12:23
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/111/19 w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Józefa Fabianiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka