główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2101. Data: 2018-09-13 08:39
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2102. Data: 2018-09-13 08:37
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
2103. Data: 2018-09-13 08:36
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wykonanie: Monika Jarzębska
2104. Data: 2018-09-13 08:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót poprawkowych wyspecyfikowanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz w notatce służbowej z dnia 27.02.2018 r. dotyczących remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Muzeum/Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Roboty poprawkowe-obmiar
Wykonanie: Monika Jarzębska
2105. Data: 2018-09-13 08:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót poprawkowych wyspecyfikowanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz w notatce służbowej z dnia 27.02.2018 r. dotyczących remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Muzeum/Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2106. Data: 2018-09-13 08:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót poprawkowych wyspecyfikowanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz w notatce służbowej z dnia 27.02.2018 r. dotyczących remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Muzeum/Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2107. Data: 2018-09-13 08:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót poprawkowych wyspecyfikowanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz w notatce służbowej z dnia 27.02.2018 r. dotyczących remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Muzeum/Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2108. Data: 2018-09-13 08:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót poprawkowych wyspecyfikowanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz w notatce służbowej z dnia 27.02.2018 r. dotyczących remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Muzeum/Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2109. Data: 2018-09-12 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu działek o nr ewid. 441, 442/7, 442/11 w obrębie 13 oraz działki nr 592/5 w obrębie 14, przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Chodnik ul. Łódzka
Wykonanie: Monika Jarzębska
2110. Data: 2018-09-12 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu działek o nr ewid. 441, 442/7, 442/11 w obrębie 13 oraz działki nr 592/5 w obrębie 14, przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2111. Data: 2018-09-12 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu działek o nr ewid. 441, 442/7, 442/11 w obrębie 13 oraz działki nr 592/5 w obrębie 14, przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2112. Data: 2018-09-12 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu działek o nr ewid. 441, 442/7, 442/11 w obrębie 13 oraz działki nr 592/5 w obrębie 14, przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2113. Data: 2018-09-12 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu działek o nr ewid. 441, 442/7, 442/11 w obrębie 13 oraz działki nr 592/5 w obrębie 14, przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2114. Data: 2018-09-12 12:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: Telefon komórkowy SAMSUNG GALAXY J5
Wykonanie: Monika Jarzębska
2115. Data: 2018-09-12 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Archiwum - Przetarg nieograniczony » Rok 2017 - I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Chopina w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. z. Herberta do ul. Cz. Miłosza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. Budowa części dróg na Osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2116. Data: 2018-09-12 10:36
Dział: Załatwianie Spraw » Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2117. Data: 2018-09-11 15:14
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie w/s powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2118. Data: 2018-09-11 15:12
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Monika Jarzębska
2119. Data: 2018-09-11 15:09
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory Samorządowe 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2120. Data: 2018-09-11 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/745/18 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2121. Data: 2018-09-11 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/744/18 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2122. Data: 2018-09-11 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/743/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2123. Data: 2018-09-11 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/742/18 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2124. Data: 2018-09-11 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/741/18 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wykonanie: Monika Jarzębska
2125. Data: 2018-09-11 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/740/18 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2126. Data: 2018-09-11 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/739/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2127. Data: 2018-09-11 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/738/18 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2128. Data: 2018-09-11 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/737/18 w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2129. Data: 2018-09-11 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/736/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2130. Data: 2018-09-11 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/735/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska