główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

351. Data: 2019-04-09 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
352. Data: 2019-04-09 12:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
353. Data: 2019-04-09 12:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
354. Data: 2019-04-09 10:50
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
355. Data: 2019-04-09 10:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy - kosztorys
Wykonanie: Paulina Budkowska
356. Data: 2019-04-09 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 14 - Wymagania dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
357. Data: 2019-04-09 10:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Paulina Budkowska
358. Data: 2019-04-09 10:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - Wzór baneru
Wykonanie: Paulina Budkowska
359. Data: 2019-04-09 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Dokumentacja przetargowa
Wykonanie: Paulina Budkowska
360. Data: 2019-04-09 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
361. Data: 2019-04-09 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
362. Data: 2019-04-09 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
363. Data: 2019-04-09 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa
Wykonanie: Paulina Budkowska
364. Data: 2019-04-08 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Beata Grabowiecka
365. Data: 2019-04-08 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na obsługę i prowadzenie 2 szaletów miejskich przy ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II /przy Amfiteatrze Miejskim/ w Piotrkowie Trybunalskim. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
366. Data: 2019-04-08 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127 z dn. 4 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 127
Wykonanie: Beata Grabowiecka
367. Data: 2019-04-08 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127 z dn. 4 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
368. Data: 2019-04-05 15:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach
Wykonanie: Monika Jarzębska
369. Data: 2019-04-05 15:14
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD Szkoły podstawowe Styczeń 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
370. Data: 2019-04-05 15:13
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD szkoły dla młodzieży i dorosłych Styczeń 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
371. Data: 2019-04-05 15:11
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ORW SZANSA Styczeń 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
372. Data: 2019-04-05 15:09
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD i liczba uczniów Przedszkola Styczeń 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
373. Data: 2019-04-05 15:08
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD Gimnazja Styczeń 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
374. Data: 2019-04-05 15:05
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
375. Data: 2019-04-05 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128 z dn. 4 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 128
Wykonanie: Monika Jarzębska
376. Data: 2019-04-05 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 128 z dn. 4 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
377. Data: 2019-04-05 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
378. Data: 2019-04-05 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
379. Data: 2019-04-05 11:21
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
380. Data: 2019-04-05 11:20
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
381. Data: 2019-04-05 11:19
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
382. Data: 2019-04-05 11:18
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów
Wykonanie: Monika Jarzębska
383. Data: 2019-04-05 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126 z dn. 3 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 126
Wykonanie: Monika Jarzębska
384. Data: 2019-04-05 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126 z dn. 3 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
385. Data: 2019-04-05 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 125 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
386. Data: 2019-04-05 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110 z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano zarządzenie nr 110
Wykonanie: Monika Jarzębska
387. Data: 2019-04-05 08:29
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zgromadzenie w dniu 13.04.2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
388. Data: 2019-04-05 08:26
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
389. Data: 2019-04-04 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo -technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
390. Data: 2019-04-04 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 123
Wykonanie: Monika Jarzębska
391. Data: 2019-04-04 11:40
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr V/19 z V sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
392. Data: 2019-04-04 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Modernizacja ul. Rakowskiej" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
393. Data: 2019-04-04 07:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na obsługę i prowadzenie 2 szaletów miejskich przy ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II /przy Amfiteatrze Miejskim/ w Piotrkowie Trybunalskim. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja zamieszczona w związku z udostępnieniem informacji publicznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
394. Data: 2019-04-03 15:19
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/78/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: gen. S. Grota ? Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
395. Data: 2019-04-03 15:18
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/77/19 w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021?
Wykonanie: Monika Jarzębska
396. Data: 2019-04-03 15:16
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/76/19 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
397. Data: 2019-04-03 15:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/75/19 w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt ,,Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim?
Wykonanie: Monika Jarzębska
398. Data: 2019-04-03 15:14
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/74/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie.
Wykonanie: Monika Jarzębska
399. Data: 2019-04-03 15:12
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/73/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 20
Wykonanie: Monika Jarzębska
400. Data: 2019-04-03 15:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: uchwała nr VI/72/19
Wykonanie: Monika Jarzębska