główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

351. Data: 2019-08-22 13:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
352. Data: 2019-08-22 13:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
353. Data: 2019-08-22 13:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
354. Data: 2019-08-22 13:33
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru
Wykonanie: Monika Jarzębska
355. Data: 2019-08-22 12:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22
Wykonanie: Monika Jarzębska
356. Data: 2019-08-22 12:29
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości ul. Jeziornej oraz możliwie szybkiego wybudowania tego odcinka chodnika na ul. Jeziornej
Wykonanie: Monika Jarzębska
357. Data: 2019-08-22 10:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrad na X sesje RM
Wykonanie: Monika Jarzębska
358. Data: 2019-08-22 10:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.15 Projekt uchwały w/s zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
359. Data: 2019-08-22 08:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
360. Data: 2019-08-21 14:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.14 Projekt uchwały w/s odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1.
Wykonanie: Monika Jarzębska
361. Data: 2019-08-21 14:06
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"
Wykonanie: Monika Jarzębska
362. Data: 2019-08-21 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.12 Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania
Wykonanie: Monika Jarzębska
363. Data: 2019-08-21 14:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.11 Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
364. Data: 2019-08-21 13:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.10 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
365. Data: 2019-08-21 13:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.9 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
366. Data: 2019-08-21 13:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.8 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
367. Data: 2019-08-21 13:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.7 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
368. Data: 2019-08-21 13:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 6 Projekt uchwały w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii
Wykonanie: Monika Jarzębska
369. Data: 2019-08-21 13:49
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.5 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 10,oznaczonej nr działki 405/4.
Wykonanie: Monika Jarzębska
370. Data: 2019-08-21 13:47
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.4 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej - Diamentowej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
371. Data: 2019-08-21 13:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskieqo 37
Wykonanie: Monika Jarzębska
372. Data: 2019-08-21 13:44
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
373. Data: 2019-08-21 13:43
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
374. Data: 2019-08-21 13:28
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
375. Data: 2019-08-21 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
376. Data: 2019-08-21 12:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: data wpływu interpelacji do BRM
Wykonanie: Beata Grabowiecka
377. Data: 2019-08-21 09:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja z dn. 16.08.2019 r. - p. D. Cecotki w sprawie poprawienia drogi wewnętrznej po budowie parkingów na osiedlu Wyzwolenia
Wykonanie: Beata Grabowiecka
378. Data: 2019-08-21 09:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja z dn. 5.08.2019 r. - p. D. Cecotki w sprawie przycięcia żywopłotu na skrzyżowaniu ul. Garbarskiej - ul. Krasickiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
379. Data: 2019-08-20 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa
Wykonanie: Beata Grabowiecka
380. Data: 2019-08-20 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: 33_SIWZ do ogłoszenia_ROBOTY RYCZAŁT
Wykonanie: Beata Grabowiecka
381. Data: 2019-08-20 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
382. Data: 2019-08-20 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-9; nr 12-13
Wykonanie: Beata Grabowiecka
383. Data: 2019-08-20 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
384. Data: 2019-08-20 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
385. Data: 2019-08-20 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. podjęcia stosownych działań porządkowych w zakresie wykoszenia traw i chwastów w rejonie ul. Szymanowskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
386. Data: 2019-08-20 13:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z/s w Warszawie na realizację zadania pn. „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km351+800,0" na terenie województwa łódzkiego pow. łódzki wschodni, gmina Tuszyn, pow. piotrkowskim, gmina Grabica, gminy Moszczenica, gmina Wola Krzysztoporska gmina Miasto Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
387. Data: 2019-08-20 13:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z/s w Warszawie na realizację zadania pn. „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km351+800,0" na terenie województwa łódzkiego pow. łódzki wschodni, gmina Tuszyn, pow. piotrkowskim, gmina Grabica, gminy Moszczenica, gmina Wola Krzysztoporska gmina Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
388. Data: 2019-08-20 11:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego „CASTORAMA”.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb Parku Handlowego ?CASTORAMA?
Wykonanie: Beata Grabowiecka
389. Data: 2019-08-20 11:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego „CASTORAMA”
Wykonanie: Beata Grabowiecka
390. Data: 2019-08-20 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
391. Data: 2019-08-19 14:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego w ramach przedsięwzięcia: „Budowa dróg o długości 1,5 km z pętląautobusową i parkingu w rejonie jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturą techniczną" poprzez kanał 0 1400 istniejącym wylotem do rzeki Wierzejka w km 0+815 zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 16/12 obręb 0019 m. Piotrków Trybunalski .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
392. Data: 2019-08-19 14:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Polanik” Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. 3/4, 4/3, 4/4, 11 obr. 7 w Piotrkowie Trybunalskim, projektowanym przyłączem przez istniejący wylot zlokalizowany na dz. nr ewid. 12/15 do rowu R-10/W.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
393. Data: 2019-08-19 14:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. prowadzenia na wniosek Huty Szkła Anewal Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, na terenie zakładu Huta Szkła Anewal Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1d.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie o postępowaniu w spr pozwolenia zintegrowanego prowadzenie instalacji do produkcji szkła
Wykonanie: Beata Grabowiecka
394. Data: 2019-08-19 14:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. prowadzenia na wniosek Huty Szkła Anewal Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, na terenie zakładu Huta Szkła Anewal Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1d
Wykonanie: Beata Grabowiecka
395. Data: 2019-08-19 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 14.08.2019r. SPZ.271.31.2019
Wykonanie: Beata Grabowiecka
396. Data: 2019-08-19 14:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego w ramach przedsięwzięcia: „Budowa dróg o długości 1,5 km z pętląautobusową i parkingu w rejonie jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturą techniczną" poprzez kanał 0 1400 istniejącym wylotem do rzeki Wierzejka w km 0+815 zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 16/12 obręb 0019 m. Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
397. Data: 2019-08-19 14:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego w ramach przedsięwzięcia: „Budowa dróg o długości 1,5 km z pętlą autobusową i parkingu w rejonie jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturą techniczną" poprzez kanał 0 1400 istniejącym wylotem do rzeki Wierzejka w km 0+815 zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 16/12 obręb 0019 m. Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
398. Data: 2019-08-19 14:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Polanik” Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. 3/4, 4/3, 4/4, 11 obr. 7 w Piotrkowie Trybunalskim, projektowanym przyłączem przez istniejący wylot zlokalizowany na dz. nr ewid. 12/15 do rowu R-10/W.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
399. Data: 2019-08-19 14:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Polanik” Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. 3/4, 4/3, 4/4, 11 obr. 7 w Piotrkowie Trybunalskim, projektowanym przyłączem przez istniejący wylot zlokalizowany na dz. nr ewid. 12/15 do rowu R-10/W
Wykonanie: Beata Grabowiecka
400. Data: 2019-08-19 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska