główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3451. Data: 2019-07-04 14:10
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/141/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 10/19 z dn. 24.05.2019r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3452. Data: 2019-07-04 14:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3453. Data: 2019-07-04 14:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/140/19 w/s skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
3454. Data: 2019-07-04 14:07
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/139/19 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3455. Data: 2019-07-04 14:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 9/19 z dn. 10.05.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3456. Data: 2019-07-04 14:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/138/19 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3457. Data: 2019-07-04 14:04
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/137/19 w/s nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
3458. Data: 2019-07-04 14:02
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/136/19 w/s nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3459. Data: 2019-07-04 14:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3460. Data: 2019-07-04 14:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/135/19 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
3461. Data: 2019-07-04 13:57
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/134/19 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3462. Data: 2019-07-04 13:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/133/19 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
3463. Data: 2019-07-04 13:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/132/19 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
3464. Data: 2019-07-04 13:49
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/131/19 w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3465. Data: 2019-07-04 13:48
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/130/19 w/s utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski"
Wykonanie: Monika Jarzębska
3466. Data: 2019-07-04 13:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/129/19 w/s wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów oraz podwyższenie kapitału w spółce "Miejski Zakład Komunikacyjny? Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3467. Data: 2019-07-04 13:42
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/128/19 w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
3468. Data: 2019-07-04 13:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/127/19 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3469. Data: 2019-07-04 13:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/126/19 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na części nieruchomości zabudowanych. pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Działkowej, ul. Ściegiennego, ul. Łódzkiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3470. Data: 2019-07-04 13:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/125/19 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27
Wykonanie: Monika Jarzębska
3471. Data: 2019-07-04 13:37
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/124/19 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3472. Data: 2019-07-04 13:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/123/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3473. Data: 2019-07-04 13:33
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/122/19 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3474. Data: 2019-07-04 13:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/121/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
3475. Data: 2019-07-04 13:28
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/120/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3476. Data: 2019-07-04 07:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3477. Data: 2019-07-03 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 279 z dn. 3 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 279
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3478. Data: 2019-07-03 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 279 z dn. 3 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3479. Data: 2019-07-03 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3480. Data: 2019-07-03 14:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3481. Data: 2019-07-03 14:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3482. Data: 2019-07-03 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3483. Data: 2019-07-03 14:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Łuczak.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczeń majątkowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3484. Data: 2019-07-03 14:07
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Zastępca kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3485. Data: 2019-07-03 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2019 Przetarg nieograniczany na: budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: UNIEWAŻNIENIE postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3486. Data: 2019-07-03 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 278
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3487. Data: 2019-07-03 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3488. Data: 2019-07-03 09:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3489. Data: 2019-07-03 08:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w/s przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3490. Data: 2019-07-02 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 277
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3491. Data: 2019-07-02 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3492. Data: 2019-07-02 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 276
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3493. Data: 2019-07-02 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3494. Data: 2019-07-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 275
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3495. Data: 2019-07-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3496. Data: 2019-07-02 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 274
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3497. Data: 2019-07-02 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3498. Data: 2019-07-02 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 273
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3499. Data: 2019-07-02 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3500. Data: 2019-07-02 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 272 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 272
Wykonanie: Beata Grabowiecka