główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3451. Data: 2019-02-20 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
3452. Data: 2019-02-20 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3453. Data: 2019-02-20 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3454. Data: 2019-02-20 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3455. Data: 2019-02-20 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników
Wykonanie: Monika Jarzębska
3456. Data: 2019-02-20 14:05
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki gastronomiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Placówki handlowe Wykaz na dzień 19.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3457. Data: 2019-02-20 14:02
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe.
Dodatkowy opis redaktora: placówki handlowe Wykaz na dzień 19.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3458. Data: 2019-02-20 13:57
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Procedura postępowania » Ogólny schemat procedur kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólny schemat procedur kontroli.
Dodatkowy opis redaktora: ogólny schemat procedur kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
3459. Data: 2019-02-20 13:53
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Procedura postępowania » Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w ramach wykonywania przez nich działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców oraz wykonywania krajowego transportu drogowego.
Dodatkowy opis redaktora: Procedura postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3460. Data: 2019-02-20 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 18 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 72
Wykonanie: Monika Jarzębska
3461. Data: 2019-02-20 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 18 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3462. Data: 2019-02-20 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - Z
Wykonanie: Monika Jarzębska
3463. Data: 2019-02-20 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - NDS
Wykonanie: Monika Jarzębska
3464. Data: 2019-02-20 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - N
Wykonanie: Monika Jarzębska
3465. Data: 2019-02-20 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - 28S
Wykonanie: Monika Jarzębska
3466. Data: 2019-02-20 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - 27S
Wykonanie: Monika Jarzębska
3467. Data: 2019-02-20 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3468. Data: 2019-02-20 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.2.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego PSZOK oraz dzierżawa pojemników.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3469. Data: 2019-02-19 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
3470. Data: 2019-02-18 15:17
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje
Wykonanie: Monika Jarzębska
3471. Data: 2019-02-18 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenia" w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 18.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3472. Data: 2019-02-18 13:24
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczono info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3473. Data: 2019-02-18 13:19
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3474. Data: 2019-02-18 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.3.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację bieżni lekkoatletycznej w ramach inwestycji: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
3475. Data: 2019-02-18 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 15 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 71
Wykonanie: Monika Jarzębska
3476. Data: 2019-02-18 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 15 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3477. Data: 2019-02-18 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 69
Wykonanie: Monika Jarzębska
3478. Data: 2019-02-18 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 68 z dn. 12 lutego 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
3479. Data: 2019-02-18 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 67 z dn. 12 lutego 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3480. Data: 2019-02-18 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
3481. Data: 2019-02-18 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 67 z dn. 12 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3482. Data: 2019-02-14 15:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3483. Data: 2019-02-14 14:53
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne PAK. 1711.7.2018 z planowej kontroli prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Miasta w 2016 r. na realizację zadań określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
3484. Data: 2019-02-14 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne PAK. 1711.7.2018 z planowej kontroli prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Miasta w 2016 r. na realizację zadań określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne
Wykonanie: Paulina Budkowska
3485. Data: 2019-02-14 14:50
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wystąpienie pokontrolne PAK. 1711.7.2018 z planowej kontroli prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Miasta w 2016 r. na realizację zadań określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne.
Dodatkowy opis redaktora: zmiana zakładki na: Kontrole /kontrole podmiotów spoza sektora finansów publ. dotowanych przez Miasto
Wykonanie: Paulina Budkowska
3486. Data: 2019-02-14 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania V
Wykonanie: Paulina Budkowska
3487. Data: 2019-02-14 14:42
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3488. Data: 2019-02-14 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.3.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację bieżni lekkoatletycznej w ramach inwestycji: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
3489. Data: 2019-02-13 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ? Program Funkcjonalno-Użytkowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
3490. Data: 2019-02-13 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - Wzór formularza cenowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
3491. Data: 2019-02-13 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 70 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej , ochrony i promocji zdrowia zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej
Wykonanie: Paulina Budkowska
3492. Data: 2019-02-13 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 70 z dn. 12 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3493. Data: 2019-02-13 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3494. Data: 2019-02-13 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3495. Data: 2019-02-13 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3496. Data: 2019-02-13 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3497. Data: 2019-02-13 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
3498. Data: 2019-02-13 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
3499. Data: 2019-02-13 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
3500. Data: 2019-02-13 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Paulina Budkowska