główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3301. Data: 2019-06-21 13:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
3302. Data: 2019-06-21 13:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrad
Wykonanie: Monika Jarzębska
3303. Data: 2019-06-21 13:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3304. Data: 2019-06-21 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3305. Data: 2019-06-21 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3306. Data: 2019-06-21 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-11 i nr 14-15
Wykonanie: Monika Jarzębska
3307. Data: 2019-06-21 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3308. Data: 2019-06-21 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3309. Data: 2019-06-21 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3310. Data: 2019-06-21 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3311. Data: 2019-06-21 12:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 8/19 z dn. 22.05.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3312. Data: 2019-06-21 12:11
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelacje dot. usunięcia kolein na przejściu dla pieszych przy II LO na ul. Żeromskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3313. Data: 2019-06-21 09:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3314. Data: 2019-06-21 09:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
3315. Data: 2019-06-21 09:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-11 i nr 14-15
Wykonanie: Monika Jarzębska
3316. Data: 2019-06-21 09:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3317. Data: 2019-06-21 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3318. Data: 2019-06-21 09:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3319. Data: 2019-06-21 09:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
3320. Data: 2019-06-19 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2019 - Przetarg nieograniczony na: Część I-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej" Część II-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
3321. Data: 2019-06-19 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z dn. 24.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn".
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3322. Data: 2019-06-19 15:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dn. 24.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn"
Wykonanie: Monika Jarzębska
3323. Data: 2019-06-19 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
3324. Data: 2019-06-19 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
3325. Data: 2019-06-19 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 236 z dn. 18 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 236
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3326. Data: 2019-06-19 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 236 z dn. 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3327. Data: 2019-06-18 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 233 z dn. 17 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 233
Wykonanie: Monika Jarzębska
3328. Data: 2019-06-18 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 14 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie gwarancji poręczenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
3329. Data: 2019-06-18 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 235 z dn. 17 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 235
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3330. Data: 2019-06-18 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
3331. Data: 2019-06-18 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 235 z dn. 17 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3332. Data: 2019-06-18 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3333. Data: 2019-06-18 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 234.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ? dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
3334. Data: 2019-06-18 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 234 z dn. 17 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3335. Data: 2019-06-18 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3336. Data: 2019-06-18 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 234 z dn. 17 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3337. Data: 2019-06-18 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3338. Data: 2019-06-18 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3339. Data: 2019-06-18 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 233 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3340. Data: 2019-06-18 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
3341. Data: 2019-06-18 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 216 z dn. 6 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 216
Wykonanie: Monika Jarzębska
3342. Data: 2019-06-17 12:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 6/19 z dn. 10.04.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3343. Data: 2019-06-17 12:49
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 7/19 z dn. 08.05.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3344. Data: 2019-06-17 12:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 7/19 z dn. 10.05.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3345. Data: 2019-06-17 12:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VI/19 z dn. 8.05.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3346. Data: 2019-06-17 12:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strawa w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
3347. Data: 2019-06-17 12:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strawa w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
3348. Data: 2019-06-17 12:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
3349. Data: 2019-06-17 12:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
3350. Data: 2019-06-17 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 14 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 232
Wykonanie: Beata Grabowiecka