główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3201. Data: 2019-07-24 11:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3202. Data: 2019-07-24 09:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: Telefon komórkowy Honor
Wykonanie: Paulina Budkowska
3203. Data: 2019-07-24 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 294 z dn. 19 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. nr 1 regulamin przetargów
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3204. Data: 2019-07-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 294 z dn. 19 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3205. Data: 2019-07-24 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 294 z dn. 19 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 294
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3206. Data: 2019-07-24 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 295 z dn. 19 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie wraz z wykazami
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3207. Data: 2019-07-24 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 295 z dn. 19 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 295
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3208. Data: 2019-07-24 08:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 2, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3209. Data: 2019-07-24 08:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 2, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3210. Data: 2019-07-24 08:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 39, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3211. Data: 2019-07-24 08:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 39, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3212. Data: 2019-07-24 08:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Działkowej 12, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3213. Data: 2019-07-24 08:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Działkowej 12, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3214. Data: 2019-07-24 08:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 4, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3215. Data: 2019-07-24 08:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 4, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3216. Data: 2019-07-24 07:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 25, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
3217. Data: 2019-07-24 07:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 25, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
3218. Data: 2019-07-23 12:12
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 8.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3219. Data: 2019-07-23 12:11
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 8
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3220. Data: 2019-07-23 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 296 z dn. 23 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3221. Data: 2019-07-23 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 296 z dn. 23 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 296
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3222. Data: 2019-07-23 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 296 z dn. 23 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3223. Data: 2019-07-23 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 295 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3224. Data: 2019-07-23 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 294 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3225. Data: 2019-07-23 11:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu odwodnieniowego oraz wylotu do rowu melioracyjnego RB - Śrutowy Dołek w Piotrkowie Trybunalskim, celem odprowadzania wód opadowych i roztopowych powstających w południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego, obejmującej m in. ulice: Przemysłową, F. Wigury, Gospodarczą oraz F.D. Roosevelta do Śrutowego Dołka.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3226. Data: 2019-07-23 11:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu odwodnieniowego oraz wylotu do rowu melioracyjnego RB - Śrutowy Dołek w Piotrkowie Trybunalskim, celem odprowadzania wód opadowych i roztopowych powstających w południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego, obejmującej m in. ulice: Przemysłową, F. Wigury, Gospodarczą oraz F.D. Roosevelta do Śrutowego Dołka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3227. Data: 2019-07-23 10:52
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów stacji paliw Shell 1131 (ul. Cała 45e, Piotrków Tryb.) oraz z terenów Restauracji PAUSA (ul. Cała 45a, Piotrków Tryb.) istniejącym- wylotem do rowu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 18/21 obręb 4, m. Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3228. Data: 2019-07-23 10:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów stacji paliw Shell 1131 (ul. Cała 45e, Piotrków Tryb.) oraz z terenów Restauracji PAUSA (ul. Cała 45a, Piotrków Tryb.) istniejącym- wylotem do rowu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 18/21 obręb 4, m. Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3229. Data: 2019-07-23 10:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3230. Data: 2019-07-23 10:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3231. Data: 2019-07-23 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-N
Wykonanie: Paulina Budkowska
3232. Data: 2019-07-23 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
3233. Data: 2019-07-23 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-Z
Wykonanie: Paulina Budkowska
3234. Data: 2019-07-23 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Paulina Budkowska
3235. Data: 2019-07-23 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-NDS
Wykonanie: Paulina Budkowska
3236. Data: 2019-07-23 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3237. Data: 2019-07-23 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-27s
Wykonanie: Paulina Budkowska
3238. Data: 2019-07-23 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3239. Data: 2019-07-23 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-28s
Wykonanie: Paulina Budkowska
3240. Data: 2019-07-23 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3241. Data: 2019-07-23 08:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Kostromskiej 63.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz nieruchomości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3242. Data: 2019-07-23 08:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Kostromskiej 63
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3243. Data: 2019-07-23 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 293 z dn. 19 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz nieruchomości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3244. Data: 2019-07-23 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 293 z dn. 19 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 293
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3245. Data: 2019-07-23 07:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 293 z dn. 19 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3246. Data: 2019-07-22 13:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaskowa, budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Piotrkowie Tryb. .
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
3247. Data: 2019-07-22 13:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaskowa, budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Piotrkowie Tryb.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3248. Data: 2019-07-22 13:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3249. Data: 2019-07-22 12:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Rysiej 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
3250. Data: 2019-07-22 12:54
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Rysiej 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska