główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3201. Data: 2018-11-19 13:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 35, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3202. Data: 2018-11-19 13:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3203. Data: 2018-11-19 13:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3204. Data: 2018-11-19 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 437 z dn. 15 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 437
Wykonanie: Monika Jarzębska
3205. Data: 2018-11-19 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 436 z dn. 15 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 436
Wykonanie: Monika Jarzębska
3206. Data: 2018-11-19 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 437 z dn. 15 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3207. Data: 2018-11-19 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 436 z dn. 15 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3208. Data: 2018-11-19 12:03
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 25 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3209. Data: 2018-11-19 11:52
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 25 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3210. Data: 2018-11-16 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego CASTORAMA.
Dodatkowy opis redaktora: załączono obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3211. Data: 2018-11-16 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego CASTORAMA
Wykonanie: Monika Jarzębska
3212. Data: 2018-11-16 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 435 z dn. 14 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 435
Wykonanie: Monika Jarzębska
3213. Data: 2018-11-16 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 434 z dn. 14 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 434
Wykonanie: Monika Jarzębska
3214. Data: 2018-11-16 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 435 z dn. 14 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3215. Data: 2018-11-16 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 434 z dn. 14 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3216. Data: 2018-11-16 13:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu. .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3217. Data: 2018-11-16 13:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3218. Data: 2018-11-16 13:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 4, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 4, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3219. Data: 2018-11-16 13:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 4, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3220. Data: 2018-11-16 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/743/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3221. Data: 2018-11-16 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 432 z dn. 13 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3222. Data: 2018-11-16 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 433 z dn. 13 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 433
Wykonanie: Monika Jarzębska
3223. Data: 2018-11-16 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 342 z dn. 13 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 432
Wykonanie: Monika Jarzębska
3224. Data: 2018-11-16 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 343 z dn. 13 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3225. Data: 2018-11-16 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 342 z dn. 13 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3226. Data: 2018-11-16 12:06
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3227. Data: 2018-11-16 10:30
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3228. Data: 2018-11-16 10:27
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja online sesji
Wykonanie: Monika Jarzębska
3229. Data: 2018-11-16 07:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i trwałego zarządu w Referacie Gospodarki Nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
3230. Data: 2018-11-15 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja do wykazu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3231. Data: 2018-11-15 14:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja do wykazu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3232. Data: 2018-11-15 10:56
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 20 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3233. Data: 2018-11-15 10:28
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3234. Data: 2018-11-14 15:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na wniosek "AUTOCENTRUM".
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3235. Data: 2018-11-14 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na wniosek "AUTOCENTRUM"
Wykonanie: Monika Jarzębska
3236. Data: 2018-11-14 13:31
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie funkcjonowania płatnego parkowania w miastach.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
3237. Data: 2018-11-14 13:30
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie funkcjonowania płatnego parkowania w miastach
Wykonanie: Paulina Budkowska
3238. Data: 2018-11-14 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/763/18 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3239. Data: 2018-11-14 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/762/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
3240. Data: 2018-11-14 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/761/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3241. Data: 2018-11-14 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/766/18 w sprawie zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3242. Data: 2018-11-14 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/765/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz przy ulicy Słowackiego 105 (obręb 24) oznaczonej nr działki 252/6 powierzchni 0,0263 ha.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3243. Data: 2018-11-14 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/764/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3244. Data: 2018-11-14 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/763/18 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3245. Data: 2018-11-14 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/762/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
3246. Data: 2018-11-14 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/761/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3247. Data: 2018-11-14 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3248. Data: 2018-11-14 10:00
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3249. Data: 2018-11-14 09:59
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wykonanie: Paulina Budkowska
3250. Data: 2018-11-14 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Paulina Budkowska