główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3201. Data: 2019-03-18 12:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3202. Data: 2019-03-18 12:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3203. Data: 2019-03-18 12:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3204. Data: 2019-03-18 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn. 15 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 99
Wykonanie: Monika Jarzębska
3205. Data: 2019-03-18 10:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3206. Data: 2019-03-18 10:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3207. Data: 2019-03-18 10:09
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kontroli nr PAK.1711.6.2018 przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
3208. Data: 2019-03-18 10:06
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kontroli nr PAK.1711.6.2018 przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3209. Data: 2019-03-15 14:59
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: info. o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3210. Data: 2019-03-15 12:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3211. Data: 2019-03-15 12:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3212. Data: 2019-03-15 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn. 7 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 95
Wykonanie: Monika Jarzębska
3213. Data: 2019-03-15 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100 z dn. 15 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 100
Wykonanie: Monika Jarzębska
3214. Data: 2019-03-15 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100 z dn. 15 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3215. Data: 2019-03-15 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3216. Data: 2019-03-15 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 14 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 98
Wykonanie: Monika Jarzębska
3217. Data: 2019-03-15 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 14 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3218. Data: 2019-03-15 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3219. Data: 2019-03-15 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program "Bezpieczne Miasto"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program "Bezpieczne Miasto 2019".
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3220. Data: 2019-03-15 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiany do Programu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3221. Data: 2019-03-15 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3222. Data: 2019-03-15 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do Studium
Wykonanie: Monika Jarzębska
3223. Data: 2019-03-15 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3224. Data: 2019-03-15 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata .
Dodatkowy opis redaktora: Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
3225. Data: 2019-03-15 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Wykonanie: Monika Jarzębska
3226. Data: 2019-03-14 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Dmowskiego 47.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3227. Data: 2019-03-14 13:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Dmowskiego 47
Wykonanie: Monika Jarzębska
3228. Data: 2019-03-14 13:14
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3229. Data: 2019-03-13 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź 2 dot. zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3230. Data: 2019-03-13 13:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot. rozważenia możliwości wydzielenia miejsc parkingowych z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Konopnickiej/ Słowackiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3231. Data: 2019-03-13 12:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja z załącznikami dot. podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach
Wykonanie: Monika Jarzębska
3232. Data: 2019-03-13 12:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedz na interpelacje dot. kładki na autostradą A-1
Wykonanie: Monika Jarzębska
3233. Data: 2019-03-13 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88 z dn. 28 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 88
Wykonanie: Monika Jarzębska
3234. Data: 2019-03-12 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3235. Data: 2019-03-12 14:32
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stawkach dotacji.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto artykuł
Wykonanie: Monika Jarzębska
3236. Data: 2019-03-12 13:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości znajdujących się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3237. Data: 2019-03-12 13:36
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości znajdujących się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3238. Data: 2019-03-12 13:32
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dotacje rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Kopia Szkoły dla dzieci i młodzieży 2018 - 1 aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3239. Data: 2019-03-12 13:31
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dotacje rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz podstawowych kwot dotacji na ucznia niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok - wymiar ostateczny
Wykonanie: Monika Jarzębska
3240. Data: 2019-03-12 13:28
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dotacje rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono tekst
Wykonanie: Monika Jarzębska
3241. Data: 2019-03-12 13:27
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dotacje rok 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
3242. Data: 2019-03-12 13:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/70/19 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej ? "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3243. Data: 2019-03-12 13:04
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/69/19 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Wykonanie: Monika Jarzębska
3244. Data: 2019-03-12 13:03
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/68/19 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3245. Data: 2019-03-12 13:02
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/67/19 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3246. Data: 2019-03-12 13:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/66/19 w/s rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Monika Jarzębska
3247. Data: 2019-03-12 12:58
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3248. Data: 2019-03-12 12:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/64/19 w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
3249. Data: 2019-03-12 12:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
3250. Data: 2019-03-12 12:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska