główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2019-07-01 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 252.
Dodatkowy opis redaktora: ZDR-1 - załącznik nr 1 do deklaracji DR-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3152. Data: 2019-07-01 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 252 z dn. 27 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3153. Data: 2019-07-01 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: DR-1 - deklaracja w sprawie podatku rolnego od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3154. Data: 2019-07-01 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIN-3 - załącznik nr 3 do informacji IN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3155. Data: 2019-07-01 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIN-2 - załącznik nr 2 do informacji IN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3156. Data: 2019-07-01 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIN-1 - załącznik nr 1 do informacji IN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3157. Data: 2019-07-01 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3158. Data: 2019-07-01 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDN-2 - załącznik nr 2 do deklaracji DN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3159. Data: 2019-07-01 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDN-1 - załacznik nr 1 do deklaracji DN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
3160. Data: 2019-07-01 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3161. Data: 2019-07-01 12:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów w dniu 06 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3162. Data: 2019-07-01 12:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka
Wykonanie: Monika Jarzębska
3163. Data: 2019-07-01 12:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka-ul. Wierzeje
Wykonanie: Monika Jarzębska
3164. Data: 2019-07-01 12:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3165. Data: 2019-07-01 12:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3166. Data: 2019-07-01 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 254 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
3167. Data: 2019-07-01 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 254 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 254
Wykonanie: Monika Jarzębska
3168. Data: 2019-07-01 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 254 z dn. 27 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3169. Data: 2019-07-01 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 253 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
3170. Data: 2019-07-01 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 253 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 253
Wykonanie: Monika Jarzębska
3171. Data: 2019-07-01 11:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 253 z dn. 27 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3172. Data: 2019-07-01 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 252 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3173. Data: 2019-07-01 11:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr VIII/19 z dn. 15.04.2019r
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3174. Data: 2019-07-01 11:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr VII/19 z dn. 26.03.2019r..
Dodatkowy opis redaktora: Telefon Iphone 5
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3175. Data: 2019-07-01 11:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr VI/19 z dn. 25.02.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3176. Data: 2019-07-01 11:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3177. Data: 2019-07-01 10:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków kanalizacji ciśnieniowej oraz przyłączy do posesji w liniach regulacyjnych ulic: proj. Żeglarskiej, Wierzejskiej, Jeziornej, Regatowej, Zawiłej i Strzelniczej.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3178. Data: 2019-07-01 10:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków kanalizacji ciśnieniowej oraz przyłączy do posesji w liniach regulacyjnych ulic: proj. Żeglarskiej, Wierzejskiej, Jeziornej, Regatowej, Zawiłej i Strzelniczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3179. Data: 2019-07-01 08:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2019 Przetarg nieograniczany na: budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
3180. Data: 2019-06-28 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Monika Jarzębska
3181. Data: 2019-06-28 15:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację w/s podjęcia stosownych działań mających na celu zniesienie zagrożeń i utrudnień, dla uczestników ruchu drogowego, jakie stwarza bus (z bocznym napisem Kacper) parkowany w pobliżu południowego szczytu bloku nr 49 przy ul. Szkolnej 62 A
Wykonanie: Monika Jarzębska
3182. Data: 2019-06-28 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowany plan postępowań - 01
Wykonanie: Monika Jarzębska
3183. Data: 2019-06-28 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowany plan postępowań - 01
Wykonanie: Monika Jarzębska
3184. Data: 2019-06-28 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełnienie SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3185. Data: 2019-06-28 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Modyfikacja SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3186. Data: 2019-06-28 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
3187. Data: 2019-06-28 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.06.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3188. Data: 2019-06-28 13:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 8/19 z dn. 15.04.2019r. - wspólne posiedzenie 3 komisji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3189. Data: 2019-06-28 13:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3190. Data: 2019-06-28 13:30
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 7/19 z dn. 15.04.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3191. Data: 2019-06-28 13:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 8/19 z dn. 9.05.2019r
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3192. Data: 2019-06-28 13:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 9/19 z dn. 27.05.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3193. Data: 2019-06-28 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 248
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3194. Data: 2019-06-28 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 247
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3195. Data: 2019-06-28 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 27 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3196. Data: 2019-06-28 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 247
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3197. Data: 2019-06-28 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 244 z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 244
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3198. Data: 2019-06-28 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 247
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3199. Data: 2019-06-28 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 246
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3200. Data: 2019-06-28 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 244
Wykonanie: Beata Grabowiecka