główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3051. Data: 2019-07-03 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3052. Data: 2019-07-03 14:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3053. Data: 2019-07-03 14:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3054. Data: 2019-07-03 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3055. Data: 2019-07-03 14:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Łuczak.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczeń majątkowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3056. Data: 2019-07-03 14:07
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Zastępca kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3057. Data: 2019-07-03 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2019 Przetarg nieograniczany na: budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: UNIEWAŻNIENIE postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3058. Data: 2019-07-03 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 278
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3059. Data: 2019-07-03 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3060. Data: 2019-07-03 09:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3061. Data: 2019-07-03 08:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w/s przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3062. Data: 2019-07-02 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 277
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3063. Data: 2019-07-02 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3064. Data: 2019-07-02 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 276
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3065. Data: 2019-07-02 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3066. Data: 2019-07-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 275
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3067. Data: 2019-07-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3068. Data: 2019-07-02 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 274
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3069. Data: 2019-07-02 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3070. Data: 2019-07-02 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 273
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3071. Data: 2019-07-02 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3072. Data: 2019-07-02 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 272 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 272
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3073. Data: 2019-07-02 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 272 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3074. Data: 2019-07-02 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 271
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3075. Data: 2019-07-02 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3076. Data: 2019-07-02 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 270 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 270
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3077. Data: 2019-07-02 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 270 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 270
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3078. Data: 2019-07-02 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 270 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3079. Data: 2019-07-02 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 269
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3080. Data: 2019-07-02 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3081. Data: 2019-07-02 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 268
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3082. Data: 2019-07-02 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3083. Data: 2019-07-02 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 267
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3084. Data: 2019-07-02 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3085. Data: 2019-07-02 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 266
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3086. Data: 2019-07-02 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3087. Data: 2019-07-02 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 265
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3088. Data: 2019-07-02 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3089. Data: 2019-07-02 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 264
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3090. Data: 2019-07-02 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3091. Data: 2019-07-02 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 263
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3092. Data: 2019-07-02 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3093. Data: 2019-07-02 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 262
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3094. Data: 2019-07-02 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3095. Data: 2019-07-02 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 261
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3096. Data: 2019-07-02 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3097. Data: 2019-07-02 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 260
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3098. Data: 2019-07-02 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3099. Data: 2019-07-02 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 259
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3100. Data: 2019-07-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka