główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3001. Data: 2019-08-09 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 309 z dn. 6 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 309
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3002. Data: 2019-08-09 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 308 z dn. 6 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 308
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3003. Data: 2019-08-09 13:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III
Wykonanie: Monika Jarzębska
3004. Data: 2019-08-09 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2019 - Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania „Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
3005. Data: 2019-08-09 13:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Energetyków 130, w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3006. Data: 2019-08-09 13:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Energetyków 130, w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3007. Data: 2019-08-09 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Instrukcja_obsługi_rozpakowania_plików
Wykonanie: Monika Jarzębska
3008. Data: 2019-08-09 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Instrukcja obsługi plików
Wykonanie: Monika Jarzębska
3009. Data: 2019-08-09 12:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.008
Wykonanie: Monika Jarzębska
3010. Data: 2019-08-09 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.007
Wykonanie: Monika Jarzębska
3011. Data: 2019-08-09 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.006
Wykonanie: Monika Jarzębska
3012. Data: 2019-08-09 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.005
Wykonanie: Monika Jarzębska
3013. Data: 2019-08-09 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.004
Wykonanie: Monika Jarzębska
3014. Data: 2019-08-09 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.003
Wykonanie: Monika Jarzębska
3015. Data: 2019-08-09 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.002
Wykonanie: Monika Jarzębska
3016. Data: 2019-08-09 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3017. Data: 2019-08-09 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 Szczeg. opis przedm. zam.dokumentacja projektowa.zip.001
Wykonanie: Monika Jarzębska
3018. Data: 2019-08-09 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Regulacja rzeki
Wykonanie: Monika Jarzębska
3019. Data: 2019-08-09 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik 10 - 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
3020. Data: 2019-08-09 09:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na dot. budowie odcinka sieci wodociągu w ulicy Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3021. Data: 2019-08-09 09:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na dot. budowie odcinka sieci wodociągu w ulicy Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3022. Data: 2019-08-09 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPS.271.24.2019 - Przetarg nieograniczony na „Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do - potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3023. Data: 2019-08-08 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Zaświadczenia ZUS
Wykonanie: Paulina Budkowska
3024. Data: 2019-08-08 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Zaświadczenia US
Wykonanie: Paulina Budkowska
3025. Data: 2019-08-08 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz kredytów i pożyczek
Wykonanie: Paulina Budkowska
3026. Data: 2019-08-08 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała RIO - opinia o możliwości spłaty kredytu
Wykonanie: Paulina Budkowska
3027. Data: 2019-08-08 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
3028. Data: 2019-08-08 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3029. Data: 2019-08-08 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3030. Data: 2019-08-08 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-9 i nr 12-13 do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
3031. Data: 2019-08-08 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
3032. Data: 2019-08-08 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3033. Data: 2019-08-08 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3034. Data: 2019-08-08 12:48
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3035. Data: 2019-08-08 12:19
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3036. Data: 2019-08-08 12:17
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki gastronomiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz na dzień 8.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3037. Data: 2019-08-08 11:58
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3038. Data: 2019-08-08 11:57
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3039. Data: 2019-08-08 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 311 z dn. 6 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 311
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3040. Data: 2019-08-08 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 310 z dn. 6 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 310
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3041. Data: 2019-08-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 310 z dn. 6 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3042. Data: 2019-08-07 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 317 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 317
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3043. Data: 2019-08-07 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 317 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3044. Data: 2019-08-07 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 316 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 316
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3045. Data: 2019-08-07 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 316 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3046. Data: 2019-08-07 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 315
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3047. Data: 2019-08-07 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3048. Data: 2019-08-07 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3049. Data: 2019-08-07 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 314 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 314
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3050. Data: 2019-08-07 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 314 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka