główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2019-04-15 08:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Tryb. przy: ul. Rolniczej 75-Ciepłownia C-2.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
302. Data: 2019-04-15 08:36
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Tryb. przy: ul. Rolniczej 75-Ciepłownia c-2
Wykonanie: Beata Grabowiecka
303. Data: 2019-04-15 08:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 138 z dn. 12 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
304. Data: 2019-04-15 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 138 z dn. 12 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 138
Wykonanie: Beata Grabowiecka
305. Data: 2019-04-15 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 138 z dn. 12 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
306. Data: 2019-04-15 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
307. Data: 2019-04-12 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Modernizacja ul. Rakowskiej" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
308. Data: 2019-04-12 12:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 .
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Wykonanie: Beata Grabowiecka
309. Data: 2019-04-12 12:51
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Wykonanie: Beata Grabowiecka
310. Data: 2019-04-12 09:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku ustnego, publicznego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
311. Data: 2019-04-12 09:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku ustnego, publicznego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
312. Data: 2019-04-12 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert złożonych w terminie
Wykonanie: Paulina Budkowska
313. Data: 2019-04-11 09:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo -technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
314. Data: 2019-04-11 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 133 z dn. 9 kwietnia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
315. Data: 2019-04-11 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 132 z dn. 9 kwietnia 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
316. Data: 2019-04-11 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133 z dn. 9 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
317. Data: 2019-04-11 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132 z dn. 9 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
318. Data: 2019-04-10 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135 z dn. 9 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s uchylenia Zarządzenia Nr 434 z dn. 14 listopada 2018 r. w/s przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego Nr 20, w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonym przy ul. Mieszka I-go wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu
Wykonanie: Paulina Budkowska
319. Data: 2019-04-10 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 134 z dn. 9 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s uchylenia w części Zarządzenia Nr 447 z dn. 22 listopada 2018 r. w/s przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych, w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Mieszka I-go wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz ogłoszenia wykazów tych lokali
Wykonanie: Paulina Budkowska
320. Data: 2019-04-10 15:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
321. Data: 2019-04-10 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
322. Data: 2019-04-10 15:03
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczone w złym kwartale
Wykonanie: Paulina Budkowska
323. Data: 2019-04-10 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
324. Data: 2019-04-10 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
325. Data: 2019-04-10 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136 z dn. 9 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wprowadzenia ?Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu? w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jednostkach organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
326. Data: 2019-04-10 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136 z dn. 9 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
327. Data: 2019-04-10 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
328. Data: 2019-04-10 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 134 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
329. Data: 2019-04-10 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 133 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
330. Data: 2019-04-10 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 132 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
331. Data: 2019-04-10 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
332. Data: 2019-04-09 13:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s zmiany decyzji z dn. 9 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
333. Data: 2019-04-09 13:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s zmiany decyzji z dn. 9 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
334. Data: 2019-04-09 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129 z dn. 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego treningu systemu alarmowego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
335. Data: 2019-04-09 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125 z dn. 3 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
336. Data: 2019-04-09 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: do ZP
Wykonanie: Paulina Budkowska
337. Data: 2019-04-09 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
338. Data: 2019-04-09 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki od 1 do 15
Wykonanie: Paulina Budkowska
339. Data: 2019-04-09 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
340. Data: 2019-04-09 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
341. Data: 2019-04-09 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
342. Data: 2019-04-09 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5
Wykonanie: Paulina Budkowska
343. Data: 2019-04-09 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
344. Data: 2019-04-09 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ustalenia zasad i sposobu wykonania powierzonego zadania i sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim a Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją - Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
345. Data: 2019-04-09 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
346. Data: 2019-04-09 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129 z dn. .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
347. Data: 2019-04-09 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
348. Data: 2019-04-09 12:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
349. Data: 2019-04-09 12:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
350. Data: 2019-04-09 10:50
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska