główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2019-01-11 11:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje o planowanym polowaniu zbiorowym
Wykonanie: Paulina Budkowska
182. Data: 2019-01-11 11:34
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
183. Data: 2019-01-11 11:32
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
184. Data: 2019-01-11 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
185. Data: 2019-01-11 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców
Wykonanie: Paulina Budkowska
186. Data: 2019-01-11 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8 z dn. 9 stycznia 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców
Wykonanie: Paulina Budkowska
187. Data: 2019-01-11 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8 z dn. 9 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
188. Data: 2019-01-11 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7 z dn. 9 stycznia 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: zmieniające Zarządzenie w/s powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
189. Data: 2019-01-11 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7 z dn. 9 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
190. Data: 2019-01-11 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - POPRAWIONY
Wykonanie: Paulina Budkowska
191. Data: 2019-01-11 10:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
192. Data: 2019-01-10 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - umowa
Wykonanie: Paulina Budkowska
193. Data: 2019-01-10 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - OPZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
194. Data: 2019-01-10 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1a - Formularz określający sposób ustalenia wartości usługi
Wykonanie: Paulina Budkowska
195. Data: 2019-01-10 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
196. Data: 2019-01-10 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
197. Data: 2019-01-10 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników . Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
198. Data: 2019-01-10 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników
Wykonanie: Paulina Budkowska
199. Data: 2019-01-10 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6 z dn. 9 stycznia 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
200. Data: 2019-01-10 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6 z dn. 9 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
201. Data: 2019-01-09 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
202. Data: 2019-01-09 13:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie do kanalizacji innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego w mieszaninie ze ściekami socjalno-bytowymi z terenu zakładu Haerinng Polska Sp. z o.o.. Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
203. Data: 2019-01-09 13:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie do kanalizacji innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego w mieszaninie ze ściekami socjalno-bytowymi z terenu zakładu Haerinng Polska Sp. z o.o.
Wykonanie: Paulina Budkowska
204. Data: 2019-01-09 13:03
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
205. Data: 2019-01-09 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
206. Data: 2019-01-09 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
207. Data: 2019-01-09 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 5 z dn. 7 stycznia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
208. Data: 2019-01-09 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 4 z dn. 7 stycznia 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
209. Data: 2019-01-09 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
210. Data: 2019-01-09 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska