główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2019-11-28 11:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 438 z dn. 27 listopada 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 438
Wykonanie: Beata Grabowiecka
302. Data: 2019-11-28 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 438 z dn. 27 listopada 2019 roku
Wykonanie: Beata Grabowiecka
303. Data: 2019-11-28 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 437 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
304. Data: 2019-11-28 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 436 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
305. Data: 2019-11-28 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 435 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
306. Data: 2019-11-28 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 434 z dn. 25 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 434
Wykonanie: Beata Grabowiecka
307. Data: 2019-11-28 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 434 z dn. 25 listopada 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
308. Data: 2019-11-28 09:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowane położone w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
309. Data: 2019-11-28 09:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
310. Data: 2019-11-27 11:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Krańcowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
311. Data: 2019-11-27 11:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Krańcowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
312. Data: 2019-11-27 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
313. Data: 2019-11-27 08:15
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
314. Data: 2019-11-26 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ KABIN SANITARNYCH NA TERENIE MIASTA W LATACH 2020-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Zał. do umowy - potwierdzenie serwisu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
315. Data: 2019-11-26 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ KABIN SANITARNYCH NA TERENIE MIASTA W LATACH 2020-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór umowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
316. Data: 2019-11-26 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ KABIN SANITARNYCH NA TERENIE MIASTA W LATACH 2020-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz ofertowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
317. Data: 2019-11-26 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ KABIN SANITARNYCH NA TERENIE MIASTA W LATACH 2020-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Beata Grabowiecka
318. Data: 2019-11-26 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ KABIN SANITARNYCH NA TERENIE MIASTA W LATACH 2020-2021
Wykonanie: Beata Grabowiecka
319. Data: 2019-11-26 14:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
320. Data: 2019-11-26 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
321. Data: 2019-11-26 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r. - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat Prezesa GUS - podstawa do ustalenia stawki podatku leśnego na 2020 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
322. Data: 2019-11-26 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r. - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat Prezesa GUS - podstawa do ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
323. Data: 2019-11-26 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r. - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XIII/193/19 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01.01.2020 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
324. Data: 2019-11-26 14:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - dot. realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice na odcinku Tuszyn- granica województwa łódzkiego/śląskiego- odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła)- węzeł Kamieńsk (z węzłem) .
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
325. Data: 2019-11-26 14:03
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - dot. realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice na odcinku Tuszyn- granica województwa łódzkiego/śląskiego- odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła)- węzeł Kamieńsk (z węzłem)
Wykonanie: Paulina Budkowska
326. Data: 2019-11-26 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
327. Data: 2019-11-26 12:32
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr XII/19 - z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
328. Data: 2019-11-26 12:29
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
329. Data: 2019-11-26 12:24
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
330. Data: 2019-11-26 12:23
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr XI/19 z XI sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
331. Data: 2019-11-26 12:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek z dnia 29.10.2019 r. Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski, postępowania administracyjnego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
332. Data: 2019-11-26 12:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek na wniosek z dnia 29.10.2019 r. Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski, postępowania administracyjnego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
333. Data: 2019-11-26 11:06
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020
Wykonanie: Monika Jarzębska
334. Data: 2019-11-26 10:54
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Autopoprawka do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
335. Data: 2019-11-26 10:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Autopoprawka do projektu uchwały w/s WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
336. Data: 2019-11-25 14:45
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 12/19 z dn. 25.10.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
337. Data: 2019-11-25 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu stacji bazowej telefonii komórkowej BT30965 PIOTRKÓW LOGISTIC przy ul. Turystycznej 8 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
338. Data: 2019-11-25 14:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu stacji bazowej telefonii komórkowej BT30965 PIOTRKÓW LOGISTIC przy ul. Turystycznej 8 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
339. Data: 2019-11-25 14:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
340. Data: 2019-11-25 13:48
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości;
Wykonanie: Monika Jarzębska
341. Data: 2019-11-25 13:40
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
342. Data: 2019-11-25 13:37
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36
Wykonanie: Monika Jarzębska
343. Data: 2019-11-25 13:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36
Wykonanie: Monika Jarzębska
344. Data: 2019-11-25 12:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14
Wykonanie: Monika Jarzębska
345. Data: 2019-11-25 12:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12
Wykonanie: Monika Jarzębska
346. Data: 2019-11-25 12:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16
Wykonanie: Monika Jarzębska
347. Data: 2019-11-25 12:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38
Wykonanie: Monika Jarzębska
348. Data: 2019-11-25 12:51
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno ? Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
349. Data: 2019-11-25 12:47
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36
Wykonanie: Monika Jarzębska
350. Data: 2019-11-25 12:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38
Wykonanie: Monika Jarzębska