główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2951. Data: 2019-03-01 14:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu Uchwały w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
2952. Data: 2019-03-01 14:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2953. Data: 2019-03-01 14:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
2954. Data: 2019-03-01 14:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 79/26 i 79/30 w obrębie 43 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2955. Data: 2019-03-01 14:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 79/26 i 79/30 w obrębie 43 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2956. Data: 2019-03-01 14:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2957. Data: 2019-03-01 13:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej.  Interpelacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2958. Data: 2019-03-01 13:42
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. kładki na autostradą A-1
Wykonanie: Monika Jarzębska
2959. Data: 2019-03-01 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenia" w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
2960. Data: 2019-03-01 11:10
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2961. Data: 2019-03-01 10:33
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2962. Data: 2019-03-01 10:28
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2963. Data: 2019-03-01 10:20
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Ewidencji Ludności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Ewidencji Ludności.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2964. Data: 2019-03-01 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Biuro Obsługi Mieszkańców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców
Wykonanie: Monika Jarzębska
2965. Data: 2019-03-01 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Biuro Obsługi Mieszkańców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2966. Data: 2019-03-01 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji działań
Wykonanie: Monika Jarzębska
2967. Data: 2019-03-01 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Bilans emisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
2968. Data: 2019-03-01 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2969. Data: 2019-03-01 08:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
2970. Data: 2019-03-01 08:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2971. Data: 2019-03-01 08:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej
Wykonanie: Paulina Budkowska
2972. Data: 2019-02-28 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano link do strony z informacją o ogłoszeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2973. Data: 2019-02-28 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2974. Data: 2019-02-28 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2975. Data: 2019-02-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2976. Data: 2019-02-28 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 85
Wykonanie: Monika Jarzębska
2977. Data: 2019-02-28 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2978. Data: 2019-02-28 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 84
Wykonanie: Monika Jarzębska
2979. Data: 2019-02-28 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2980. Data: 2019-02-28 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 83
Wykonanie: Monika Jarzębska
2981. Data: 2019-02-28 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 84
Wykonanie: Monika Jarzębska
2982. Data: 2019-02-28 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2983. Data: 2019-02-28 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 81 z dn. 27 lutego 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2984. Data: 2019-02-28 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 81
Wykonanie: Monika Jarzębska
2985. Data: 2019-02-28 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
2986. Data: 2019-02-28 11:52
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt pn.: "Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim" .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2987. Data: 2019-02-28 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Miejski Rzecznik Konsumentów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Rzecznik Konsumentów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2988. Data: 2019-02-28 10:16
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO
Opis zmian: usunięcie artykułu: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO
Wykonanie: Monika Jarzębska
2989. Data: 2019-02-28 10:14
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Referat Spraw Społecznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2990. Data: 2019-02-28 10:14
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Społecznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2991. Data: 2019-02-28 10:12
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Miejski Rzecznik Konsumentów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Rzecznik Konsumentów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2992. Data: 2019-02-28 09:44
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Referat Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Społecznych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2993. Data: 2019-02-28 09:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2994. Data: 2019-02-27 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania stałej komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej do brakowania z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2995. Data: 2019-02-27 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2996. Data: 2019-02-27 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2997. Data: 2019-02-27 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2998. Data: 2019-02-27 10:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2999. Data: 2019-02-27 10:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41
Wykonanie: Monika Jarzębska
3000. Data: 2019-02-27 10:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska