główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2951. Data: 2019-07-02 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2952. Data: 2019-07-02 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 260
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2953. Data: 2019-07-02 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2954. Data: 2019-07-02 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 259
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2955. Data: 2019-07-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2956. Data: 2019-07-02 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 258
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2957. Data: 2019-07-02 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 258
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2958. Data: 2019-07-02 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2959. Data: 2019-07-02 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 257
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2960. Data: 2019-07-02 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2961. Data: 2019-07-02 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 256
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2962. Data: 2019-07-02 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2963. Data: 2019-07-02 13:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim o licytacji nieruchomości położonej w Szczukwinie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2964. Data: 2019-07-02 13:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim o licytacji nieruchomości położonej w Szczukwinie.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2965. Data: 2019-07-02 13:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim o licytacji nieruchomości położonej w Szczukwinie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2966. Data: 2019-07-02 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
2967. Data: 2019-07-02 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
2968. Data: 2019-07-02 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
2969. Data: 2019-07-02 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
2970. Data: 2019-07-02 12:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
2971. Data: 2019-07-02 12:19
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka-ul. Wierzeje
Wykonanie: Monika Jarzębska
2972. Data: 2019-07-02 12:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka
Wykonanie: Monika Jarzębska
2973. Data: 2019-07-02 12:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2974. Data: 2019-07-02 12:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2975. Data: 2019-07-02 12:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2976. Data: 2019-07-02 11:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Paulina Budkowska
2977. Data: 2019-07-02 11:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
2978. Data: 2019-07-02 11:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2979. Data: 2019-07-02 11:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60
Wykonanie: Paulina Budkowska
2980. Data: 2019-07-02 11:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Paulina Budkowska
2981. Data: 2019-07-02 11:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
2982. Data: 2019-07-02 11:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2983. Data: 2019-07-02 11:19
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20
Wykonanie: Paulina Budkowska
2984. Data: 2019-07-02 08:24
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 .
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała nr IX/138/19 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2985. Data: 2019-07-01 13:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja Dot. 1)    wykoszenia trawy przed blokiem na ul. Kostromskiej 47A, 2)    braku palików podtrzymujących drzewka rosnące przed Szkołą Podstawową nr 2 od strony ul. Modrzewskiego,  3)    wykonania czynności pielęgnacyjnych żywopłotów po południowej stronie ul. Modrzewskiego, 4)     rozwiązania problemu istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Dzielnej ze ścieżką rowerową, 5)    rozwiązania problemu istniejącego przy wyjeździe z ul. Pawłowską, 6)    usunięcia klawiszowania pokryw studzienek kanalizacyjnych w rejonie skrzyżowania ul. Kostromskiej z ul. Wiklinową, 7)    wykoszenia pasa drogowego ul. 25 Pułku Piechoty, 8)    podjęcia działań pielęgnacyjnych drzew, które obecnie zasłaniają kierowcom znaki drogowe (np. D-1 - ul. Szkolna od strony ul. Kościelnej)
Wykonanie: Monika Jarzębska
2986. Data: 2019-07-01 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2987. Data: 2019-07-01 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: UWAGA: Nowe wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2988. Data: 2019-07-01 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIL-3 - załącznik nr 3 do informacji IL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2989. Data: 2019-07-01 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIL-2 - załącznik nr 2 do informacji IL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2990. Data: 2019-07-01 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIL-1- załącznik nr 1 do informacji IL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2991. Data: 2019-07-01 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego od 1 lipca 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2992. Data: 2019-07-01 13:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2993. Data: 2019-07-01 13:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: ZDL-2 - załącznik nr 2 do deklaracji DL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2994. Data: 2019-07-01 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2995. Data: 2019-07-01 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDL-1 - załącznik nr 1 do deklaracji DL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2996. Data: 2019-07-01 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: DL-1 - deklaracja w sprawie podatku leśnego od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2997. Data: 2019-07-01 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIR-3- załącznik nr 3 do informacji IR-1 od 1 lipca 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik-wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
2998. Data: 2019-07-01 13:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2999. Data: 2019-07-01 13:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3000. Data: 2019-07-01 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIR-2 - załącznik nr 2 do informacji IR-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska