główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1771. Data: 2018-11-05 14:41
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminów przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
1772. Data: 2018-11-05 14:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminów przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
1773. Data: 2018-11-05 14:39
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 9-ul. Jerozolimskiej 39/41-ul. Handlowej 4..
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminów przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
1774. Data: 2018-11-05 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.41.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1775. Data: 2018-11-05 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 409 z dn. 16 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1776. Data: 2018-11-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 409 z dn. 16 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 409
Wykonanie: Monika Jarzębska
1777. Data: 2018-11-02 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr 11/192/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 października 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1778. Data: 2018-11-02 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: załączniki do pobrania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1779. Data: 2018-11-02 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1780. Data: 2018-11-02 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1781. Data: 2018-11-02 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1782. Data: 2018-11-02 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK
Wykonanie: Monika Jarzębska
1783. Data: 2018-11-02 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 426 z dn. 31 października 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1784. Data: 2018-11-02 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 426 z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 426
Wykonanie: Monika Jarzębska
1785. Data: 2018-11-02 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 426 z dn. 31 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1786. Data: 2018-11-02 10:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokali
Wykonanie: Monika Jarzębska
1787. Data: 2018-11-02 10:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Monika Jarzębska
1788. Data: 2018-10-31 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
1789. Data: 2018-10-31 14:03
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW w lokalach wyborczych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1790. Data: 2018-10-30 15:05
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1791. Data: 2018-10-30 14:04
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi i z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1792. Data: 2018-10-30 13:13
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Wykaz publicznych placówek oświatowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz placówek oświatowych publicznych w Piotrkowie Trybunalskim rok szkolny 2018/2019 .
Dodatkowy opis redaktora: wykaz szkół
Wykonanie: Monika Jarzębska
1793. Data: 2018-10-30 13:12
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Wykaz publicznych placówek oświatowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz placówek oświatowych publicznych w Piotrkowie Trybunalskim rok szkolny 2018/2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1794. Data: 2018-10-30 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn. 29 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 424
Wykonanie: Monika Jarzębska
1795. Data: 2018-10-30 12:18
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1796. Data: 2018-10-30 12:17
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1797. Data: 2018-10-30 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 425 z dn. 29 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1798. Data: 2018-10-30 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 425 z dn. 29 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1799. Data: 2018-10-30 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1800. Data: 2018-10-30 12:02
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 października 2018 r. w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska