główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2901. Data: 2019-07-12 08:49
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2902. Data: 2019-07-12 08:48
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2903. Data: 2019-07-12 08:46
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2904. Data: 2019-07-12 08:44
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2905. Data: 2019-07-11 12:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. wprowadzenia podczas Sesji i we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta, ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych oraz wprowadzenia nakazu używania ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto
Wykonanie: Monika Jarzębska
2906. Data: 2019-07-11 12:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. darmowego przejazdu autobusem MZK przez Honorowego Dawcę Krwi, w dniu oddania krwi
Wykonanie: Monika Jarzębska
2907. Data: 2019-07-11 12:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: zapytanie D. Cecotki dot. terminu budowy przyłącza na ul. Zawiłej 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
2908. Data: 2019-07-11 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. udzielenia odpowiedzi na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustawienia wiaty przystankowej po południowej stronie ul. Wojska Polskiego w pobliżu ul. 25 Pułki Piechoty oraz, czy przewiduje się usunięcie pieńków pozostałych po ściętych drzewach zalegających w pobliżu przystanków
Wykonanie: Monika Jarzębska
2909. Data: 2019-07-11 12:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2910. Data: 2019-07-11 12:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wschodniej.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2911. Data: 2019-07-11 12:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wschodniej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2912. Data: 2019-07-11 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2913. Data: 2019-07-11 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 282
Wykonanie: Monika Jarzębska
2914. Data: 2019-07-11 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2915. Data: 2019-07-11 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2916. Data: 2019-07-11 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 281
Wykonanie: Monika Jarzębska
2917. Data: 2019-07-11 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2918. Data: 2019-07-11 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 280 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2919. Data: 2019-07-11 11:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2920. Data: 2019-07-11 11:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2921. Data: 2019-07-10 14:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „ Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2922. Data: 2019-07-10 14:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „ Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2923. Data: 2019-07-10 14:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2924. Data: 2019-07-10 14:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2925. Data: 2019-07-10 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2926. Data: 2019-07-10 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2927. Data: 2019-07-10 10:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2928. Data: 2019-07-10 10:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21
Wykonanie: Monika Jarzębska
2929. Data: 2019-07-09 15:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2930. Data: 2019-07-09 15:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2931. Data: 2019-07-09 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie.
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat
Wykonanie: Paulina Budkowska
2932. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2933. Data: 2019-07-09 11:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację dot. podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2934. Data: 2019-07-09 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/159/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2935. Data: 2019-07-09 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/160/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2936. Data: 2019-07-09 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 250 z dn. 27 czerwca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 250
Wykonanie: Monika Jarzębska
2937. Data: 2019-07-09 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 26 czerwca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 245
Wykonanie: Monika Jarzębska
2938. Data: 2019-07-08 14:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami w ramach inwestycji: „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2939. Data: 2019-07-08 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami w ramach inwestycji: „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2940. Data: 2019-07-08 11:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2941. Data: 2019-07-08 11:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2942. Data: 2019-07-05 15:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2943. Data: 2019-07-05 14:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2944. Data: 2019-07-05 14:56
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.3.2019 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2018 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
2945. Data: 2019-07-05 14:55
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.3.2019 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2018 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2946. Data: 2019-07-05 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do odpowiedzi z dn. 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2947. Data: 2019-07-05 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2948. Data: 2019-07-05 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - modyfikacja 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2949. Data: 2019-07-05 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2950. Data: 2019-07-05 13:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum"
Wykonanie: Monika Jarzębska