główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2851. Data: 2019-03-13 12:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedz na interpelacje dot. kładki na autostradą A-1
Wykonanie: Monika Jarzębska
2852. Data: 2019-03-13 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88 z dn. 28 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 88
Wykonanie: Monika Jarzębska
2853. Data: 2019-03-12 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2854. Data: 2019-03-12 14:32
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stawkach dotacji.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto artykuł
Wykonanie: Monika Jarzębska
2855. Data: 2019-03-12 13:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości znajdujących się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2856. Data: 2019-03-12 13:36
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości znajdujących się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2857. Data: 2019-03-12 13:32
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dotacje rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Kopia Szkoły dla dzieci i młodzieży 2018 - 1 aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2858. Data: 2019-03-12 13:31
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dotacje rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz podstawowych kwot dotacji na ucznia niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok - wymiar ostateczny
Wykonanie: Monika Jarzębska
2859. Data: 2019-03-12 13:28
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dotacje rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono tekst
Wykonanie: Monika Jarzębska
2860. Data: 2019-03-12 13:27
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Dotacje rok 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2861. Data: 2019-03-12 13:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/70/19 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej ? "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2862. Data: 2019-03-12 13:04
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/69/19 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Wykonanie: Monika Jarzębska
2863. Data: 2019-03-12 13:03
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/68/19 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2864. Data: 2019-03-12 13:02
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/67/19 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2865. Data: 2019-03-12 13:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/66/19 w/s rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Monika Jarzębska
2866. Data: 2019-03-12 12:58
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2867. Data: 2019-03-12 12:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/64/19 w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
2868. Data: 2019-03-12 12:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2869. Data: 2019-03-12 12:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2870. Data: 2019-03-12 12:42
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2871. Data: 2019-03-11 14:29
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół pokontrolny PZK.1710.1.2018 z kontroli prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, której przedmiotem była realizacja zadań obronnych w zakresie kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
2872. Data: 2019-03-11 14:27
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół pokontrolny z kontroli prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, której przedmiotem była realizacja zadań obronnych w zakresie kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2873. Data: 2019-03-11 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.5.2019 - Przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2874. Data: 2019-03-11 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do Interpelacji p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ław
Wykonanie: Monika Jarzębska
2875. Data: 2019-03-11 13:59
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek
Wykonanie: Monika Jarzębska
2876. Data: 2019-03-11 13:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja p. J. Dziemdziory dotycząca udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2877. Data: 2019-03-11 13:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź do Interpelacji p. W. Olejnik w sprawie zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2878. Data: 2019-03-08 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 7 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 96
Wykonanie: Monika Jarzębska
2879. Data: 2019-03-08 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 7 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2880. Data: 2019-03-08 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2881. Data: 2019-03-08 13:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Platinium Park w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2882. Data: 2019-03-08 13:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Platinium Park w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2883. Data: 2019-03-08 10:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Radca prawny w Biurze Prawnym.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2884. Data: 2019-03-07 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2885. Data: 2019-03-07 11:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2886. Data: 2019-03-07 11:43
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a
Wykonanie: Monika Jarzębska
2887. Data: 2019-03-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2888. Data: 2019-03-07 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 94
Wykonanie: Monika Jarzębska
2889. Data: 2019-03-07 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 4 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2890. Data: 2019-03-07 11:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach
Wykonanie: Monika Jarzębska
2891. Data: 2019-03-07 11:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2892. Data: 2019-03-07 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2893. Data: 2019-03-07 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2894. Data: 2019-03-07 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2895. Data: 2019-03-07 10:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
2896. Data: 2019-03-07 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2897. Data: 2019-03-06 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/743/18 z dn. 29.08.2018 r. zmieniająca zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2898. Data: 2019-03-06 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVII/475/17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2899. Data: 2019-03-06 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXIV/336/16 z dn. 29.06.2016 r. zmieniająca Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2900. Data: 2019-03-06 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XIII/157/15 z dn. 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska