główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2851. Data: 2019-07-15 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 255 z dn. 28 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 255
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2852. Data: 2019-07-15 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 255 z dn. 28 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2853. Data: 2019-07-15 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 255
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2854. Data: 2019-07-15 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2855. Data: 2019-07-15 10:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2856. Data: 2019-07-12 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SST Masa SMA
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2857. Data: 2019-07-12 15:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Kopia Przedmiar kolizje teletechniczn. Wojska Polskiego v1
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2858. Data: 2019-07-12 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: PB-IS-S-09
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2859. Data: 2019-07-12 15:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź na pytania z dn. 12.07.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2860. Data: 2019-07-12 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie 1/19 z dn.  29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
2861. Data: 2019-07-12 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2019 Przetarg nieograniczany na: Część I remont boiska z poliuretanu przy SP nr 3; Część II modernizację boiska do piłki nożnej przy SP nr 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2862. Data: 2019-07-12 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2863. Data: 2019-07-12 09:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski Zachód.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2864. Data: 2019-07-12 09:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski Zachód
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2865. Data: 2019-07-12 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 280 z dn. 5 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 280
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2866. Data: 2019-07-12 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 283 z dn. 11 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2867. Data: 2019-07-12 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 283 z dn. 11 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 283
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2868. Data: 2019-07-12 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 283 z dn. 11 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2869. Data: 2019-07-12 08:49
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2870. Data: 2019-07-12 08:48
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2871. Data: 2019-07-12 08:46
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2872. Data: 2019-07-12 08:44
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2873. Data: 2019-07-11 12:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. wprowadzenia podczas Sesji i we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta, ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych oraz wprowadzenia nakazu używania ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto
Wykonanie: Monika Jarzębska
2874. Data: 2019-07-11 12:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. darmowego przejazdu autobusem MZK przez Honorowego Dawcę Krwi, w dniu oddania krwi
Wykonanie: Monika Jarzębska
2875. Data: 2019-07-11 12:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: zapytanie D. Cecotki dot. terminu budowy przyłącza na ul. Zawiłej 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
2876. Data: 2019-07-11 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. udzielenia odpowiedzi na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustawienia wiaty przystankowej po południowej stronie ul. Wojska Polskiego w pobliżu ul. 25 Pułki Piechoty oraz, czy przewiduje się usunięcie pieńków pozostałych po ściętych drzewach zalegających w pobliżu przystanków
Wykonanie: Monika Jarzębska
2877. Data: 2019-07-11 12:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2878. Data: 2019-07-11 12:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wschodniej.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2879. Data: 2019-07-11 12:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wschodniej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2880. Data: 2019-07-11 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2881. Data: 2019-07-11 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 282
Wykonanie: Monika Jarzębska
2882. Data: 2019-07-11 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2883. Data: 2019-07-11 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2884. Data: 2019-07-11 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 281
Wykonanie: Monika Jarzębska
2885. Data: 2019-07-11 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2886. Data: 2019-07-11 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 280 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2887. Data: 2019-07-11 11:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2888. Data: 2019-07-11 11:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2889. Data: 2019-07-10 14:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „ Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2890. Data: 2019-07-10 14:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „ Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2891. Data: 2019-07-10 14:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2892. Data: 2019-07-10 14:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2893. Data: 2019-07-10 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2894. Data: 2019-07-10 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2895. Data: 2019-07-10 10:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2896. Data: 2019-07-10 10:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21
Wykonanie: Monika Jarzębska
2897. Data: 2019-07-09 15:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2898. Data: 2019-07-09 15:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2899. Data: 2019-07-09 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie.
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat
Wykonanie: Paulina Budkowska
2900. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie
Wykonanie: Paulina Budkowska