główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1711. Data: 2018-11-16 07:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i trwałego zarządu w Referacie Gospodarki Nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
1712. Data: 2018-11-15 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja do wykazu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1713. Data: 2018-11-15 14:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja do wykazu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1714. Data: 2018-11-15 10:56
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 20 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1715. Data: 2018-11-15 10:28
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1716. Data: 2018-11-14 15:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na wniosek "AUTOCENTRUM".
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1717. Data: 2018-11-14 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na wniosek "AUTOCENTRUM"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1718. Data: 2018-11-14 13:31
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie funkcjonowania płatnego parkowania w miastach.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
1719. Data: 2018-11-14 13:30
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie funkcjonowania płatnego parkowania w miastach
Wykonanie: Paulina Budkowska
1720. Data: 2018-11-14 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/763/18 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1721. Data: 2018-11-14 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/762/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1722. Data: 2018-11-14 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/761/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1723. Data: 2018-11-14 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/766/18 w sprawie zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1724. Data: 2018-11-14 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/765/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz przy ulicy Słowackiego 105 (obręb 24) oznaczonej nr działki 252/6 powierzchni 0,0263 ha.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1725. Data: 2018-11-14 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/764/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1726. Data: 2018-11-14 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/763/18 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1727. Data: 2018-11-14 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/762/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1728. Data: 2018-11-14 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/761/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1729. Data: 2018-11-14 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1730. Data: 2018-11-14 10:00
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1731. Data: 2018-11-14 09:59
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wykonanie: Paulina Budkowska
1732. Data: 2018-11-14 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1733. Data: 2018-11-14 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1734. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "PIO4402E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 25 na działce o nr ewid. 19/2 obręb 7 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1735. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "PIO4402E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 25 na działce o nr ewid. 19/2 obręb 7 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1736. Data: 2018-11-13 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
1737. Data: 2018-11-13 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
1738. Data: 2018-11-13 14:51
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
1739. Data: 2018-11-13 14:49
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
1740. Data: 2018-11-13 14:48
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono treść informacji
Wykonanie: Monika Jarzębska