główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2801. Data: 2018-09-28 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 375 z dn. 26 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 375
Wykonanie: Monika Jarzębska
2802. Data: 2018-09-28 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 379 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2803. Data: 2018-09-28 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 378 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2804. Data: 2018-09-28 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 377 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2805. Data: 2018-09-28 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 376 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2806. Data: 2018-09-28 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 375 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2807. Data: 2018-09-28 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul. Pawłowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
2808. Data: 2018-09-26 12:17
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
2809. Data: 2018-09-26 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 21 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2810. Data: 2018-09-26 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 21 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2811. Data: 2018-09-26 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 25 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objetym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna" w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2812. Data: 2018-09-26 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2813. Data: 2018-09-26 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul. Pawłowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ do ogłoszenia aktualne
Wykonanie: Paulina Budkowska
2814. Data: 2018-09-25 15:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Kozłowski.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
2815. Data: 2018-09-25 15:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Masiarek.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
2816. Data: 2018-09-25 15:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomasz Sokalski.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
2817. Data: 2018-09-25 15:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Gajda.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
2818. Data: 2018-09-25 15:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przemysław Winiarski.
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
2819. Data: 2018-09-25 15:00
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja od Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2820. Data: 2018-09-25 14:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3-go Maja 28/34.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2821. Data: 2018-09-25 14:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3-go Maja 28/34
Wykonanie: Paulina Budkowska
2822. Data: 2018-09-25 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
2823. Data: 2018-09-25 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 28/34
Wykonanie: Paulina Budkowska
2824. Data: 2018-09-25 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2825. Data: 2018-09-24 15:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn. 24 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń opiniującego wnioski o przyznanieNagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia wysokości nagrody w 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2826. Data: 2018-09-24 15:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn. 24 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2827. Data: 2018-09-24 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 21 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wyznaczania nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i placówek w przypadku ich nieobecności
Wykonanie: Paulina Budkowska
2828. Data: 2018-09-24 15:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 21 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2829. Data: 2018-09-24 15:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 370 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2830. Data: 2018-09-24 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2831. Data: 2018-09-24 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2018 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
2832. Data: 2018-09-24 13:05
Dział: Inne » Wykaz jednostek realizujących zadania miasta » Pracownia Planowania Przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pracownia Planowania Przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2833. Data: 2018-09-24 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 369 z dn. 20 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2834. Data: 2018-09-24 12:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Starowarszawskiej 23..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2835. Data: 2018-09-24 12:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Starowarszawskiej 23.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2836. Data: 2018-09-24 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 369 z dn. 20 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 369
Wykonanie: Monika Jarzębska
2837. Data: 2018-09-24 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 369 z dn. 20 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2838. Data: 2018-09-21 14:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. zbywania nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2839. Data: 2018-09-21 14:26
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.4.2018 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 r., w Szkole Podstawowej Nr 13, w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
2840. Data: 2018-09-21 14:25
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.4.2018 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 r., w Szkole Podstawowej Nr 13, w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
2841. Data: 2018-09-21 12:00
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
2842. Data: 2018-09-21 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2843. Data: 2018-09-21 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 1/2 części oraz w 1/2 części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20)
Wykonanie: Monika Jarzębska
2844. Data: 2018-09-21 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2845. Data: 2018-09-21 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Mapa
Wykonanie: Monika Jarzębska
2846. Data: 2018-09-21 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2847. Data: 2018-09-21 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2
Wykonanie: Monika Jarzębska
2848. Data: 2018-09-21 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I nr II i nr III
Wykonanie: Monika Jarzębska
2849. Data: 2018-09-21 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2850. Data: 2018-09-21 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 - ul. Leona Pereca 5.
Wykonanie: Monika Jarzębska