główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1621. Data: 2018-09-10 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej i Kaczej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1622. Data: 2018-09-10 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej i Kaczej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1623. Data: 2018-09-10 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 352 z dn. 6 września 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 352
Wykonanie: Monika Jarzębska
1624. Data: 2018-09-10 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/728/18 Rady Miasta z dn. 29.08.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1625. Data: 2018-09-10 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 27 czerwca 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr 11/137/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1626. Data: 2018-09-10 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 351 z dn. 5 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - Regulamin przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1627. Data: 2018-09-10 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 351 z dn. 5 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 351
Wykonanie: Monika Jarzębska
1628. Data: 2018-09-10 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 355 z dn. 7.09. 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1629. Data: 2018-09-10 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 354 z dn. 7.09.2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1630. Data: 2018-09-10 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 355 z dn. 7 września 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 355
Wykonanie: Monika Jarzębska
1631. Data: 2018-09-10 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 354 z dn. 7 września 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 354
Wykonanie: Monika Jarzębska
1632. Data: 2018-09-10 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 355 z dn. 7 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1633. Data: 2018-09-10 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 354 z dn. 7 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1634. Data: 2018-09-10 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/731/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1635. Data: 2018-09-10 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/730/18 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1636. Data: 2018-09-10 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/729/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1637. Data: 2018-09-10 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIX/728/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1638. Data: 2018-09-10 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1639. Data: 2018-09-10 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1640. Data: 2018-09-10 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1641. Data: 2018-09-10 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LVI/707/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.06.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1642. Data: 2018-09-10 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/689/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30.05.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1643. Data: 2018-09-10 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIV/669/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 25.04.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1644. Data: 2018-09-10 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/651/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 28.03.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1645. Data: 2018-09-10 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/636/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 28.02.2018 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1646. Data: 2018-09-10 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wykonaniu budżetu - V
Wykonanie: Monika Jarzębska
1647. Data: 2018-09-10 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wykonaniu budżetu - IV
Wykonanie: Monika Jarzębska
1648. Data: 2018-09-10 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wykonaniu budżetu - III
Wykonanie: Monika Jarzębska
1649. Data: 2018-09-10 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wykonaniu budżetu - II
Wykonanie: Monika Jarzębska
1650. Data: 2018-09-10 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wykonaniu budżetu - I
Wykonanie: Monika Jarzębska