główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2651. Data: 2019-09-05 13:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2652. Data: 2019-09-05 13:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 12.08.2019 r. - w sprawie podjęcia stosownych działań porządkowych w zakresie wykoszenia traw i chwastów w rejonie ul. Szymanowskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2653. Data: 2019-09-05 12:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej (dz. nr ewid. 2/1 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz szkół
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2654. Data: 2019-09-05 12:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej (dz. nr ewid. 2/1 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2655. Data: 2019-09-05 11:56
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Wykaz publicznych placówek oświatowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz placówek oświatowych publicznych w Piotrkowie Trybunalskim rok szkolny 2019/2020
Wykonanie: Monika Jarzębska
2656. Data: 2019-09-05 11:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2657. Data: 2019-09-05 10:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert SPZ.271.32.2019
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2658. Data: 2019-09-04 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji w I półroczu 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2659. Data: 2019-09-04 14:12
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/166/2019 w/s skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2660. Data: 2019-09-04 14:10
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/165/2019 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2661. Data: 2019-09-04 14:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/164/2019 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2662. Data: 2019-09-04 14:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/163/2019 w/s zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2663. Data: 2019-09-04 14:04
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/162/2019 w/s odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1
Wykonanie: Monika Jarzębska
2664. Data: 2019-09-04 14:02
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/161/2019 zmieniająca uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2665. Data: 2019-09-04 14:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/160/2019 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2666. Data: 2019-09-04 13:58
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/159/2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2667. Data: 2019-09-04 13:57
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/158/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2668. Data: 2019-09-04 13:55
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/157/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2669. Data: 2019-09-04 13:54
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/156/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2670. Data: 2019-09-04 13:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/155/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2671. Data: 2019-09-04 13:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/154/2019 w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2672. Data: 2019-09-04 13:49
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/153/2019 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 10, oznaczonej nr działki 405/4
Wykonanie: Monika Jarzębska
2673. Data: 2019-09-04 13:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/152/2019 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej - Diamentowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2674. Data: 2019-09-04 13:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/151/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 37
Wykonanie: Monika Jarzębska
2675. Data: 2019-09-04 13:43
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/150/2019 w/s zmiany budżetu miasta 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2676. Data: 2019-09-04 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2677. Data: 2019-09-04 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 337 z dn. 3 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. do zarządzenia
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2678. Data: 2019-09-04 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 337 z dn. 3 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 337
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2679. Data: 2019-09-04 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 337 z dn. 3 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2680. Data: 2019-09-04 12:17
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/149/2019 w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
2681. Data: 2019-09-04 11:48
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2682. Data: 2019-09-04 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
2683. Data: 2019-09-03 15:15
Dział: Inne » Wykaz jednostek realizujących zadania miasta » Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2684. Data: 2019-09-03 14:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelacje dot. zainstalowania oświetlenia na terenie Parku Sportowego "Wyzwolenie" zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2685. Data: 2019-09-03 14:53
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr IX/19 z IX sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2686. Data: 2019-09-03 14:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2687. Data: 2019-09-03 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 331 z dn. 29 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 331
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2688. Data: 2019-09-03 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 331 z dn. 29 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2689. Data: 2019-09-03 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 332 z dn. 29 sierpnia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2690. Data: 2019-09-03 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 331 z dn. 29 sierpnia 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2691. Data: 2019-09-03 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2692. Data: 2019-09-03 10:19
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki
Wykonanie: Monika Jarzębska
2693. Data: 2019-09-03 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 335 z dn. 30 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2694. Data: 2019-09-03 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 335 z dn. 30 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 335
Wykonanie: Monika Jarzębska
2695. Data: 2019-09-03 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 332 z dn. 29 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 332
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2696. Data: 2019-09-03 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 332 z dn. 29 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2697. Data: 2019-09-03 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 336 z dn. 2 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 336
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2698. Data: 2019-09-03 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 336 z dn. 2 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2699. Data: 2019-09-03 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 335 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2700. Data: 2019-09-02 14:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację D. Cecotki z dn. 19.08.2019 r. - dot. poprawienia drogi wewnętrznej po budowie parkingów na osiedlu Wyzwolenia
Wykonanie: Beata Grabowiecka