główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2601. Data: 2019-08-01 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
2602. Data: 2019-08-01 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 303 z dn. 31 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 303
Wykonanie: Monika Jarzębska
2603. Data: 2019-08-01 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 303 z dn. 31 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2604. Data: 2019-08-01 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 302 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2605. Data: 2019-08-01 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 301 z dn. 31.07.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 301
Wykonanie: Monika Jarzębska
2606. Data: 2019-08-01 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 301 z dn. 31.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2607. Data: 2019-08-01 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 300 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2608. Data: 2019-08-01 13:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie PPP dot. przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Gęsiej wraz z remontem drogi.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2609. Data: 2019-08-01 13:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie PPP dot. przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Gęsiej wraz z remontem drogi
Wykonanie: Monika Jarzębska
2610. Data: 2019-08-01 11:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2611. Data: 2019-08-01 11:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2612. Data: 2019-08-01 11:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Próchnika do ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2613. Data: 2019-08-01 11:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Próchnika do ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2614. Data: 2019-08-01 11:03
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Miasto Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: Rejestr instytucji kultury
Wykonanie: Monika Jarzębska
2615. Data: 2019-08-01 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: załącznik nr 13 wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
2616. Data: 2019-08-01 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2617. Data: 2019-08-01 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 - istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2618. Data: 2019-08-01 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2619. Data: 2019-08-01 10:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - wodociąg
Wykonanie: Monika Jarzębska
2620. Data: 2019-08-01 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2621. Data: 2019-08-01 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ - do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
2622. Data: 2019-08-01 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2623. Data: 2019-08-01 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2624. Data: 2019-08-01 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 299 z dn. 30 lipca 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2625. Data: 2019-08-01 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 298 z dn. 30 lipca 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2626. Data: 2019-08-01 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2627. Data: 2019-08-01 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 299 z dn. 30 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 299
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2628. Data: 2019-08-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 299 z dn. 30 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2629. Data: 2019-08-01 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 298 z dn. 30 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 298
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2630. Data: 2019-08-01 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 298 z dn. 30 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2631. Data: 2019-07-31 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniono zarządzenie nr 151 ze względu na dane osobowe opublikowane we wcześniejszej wersji
Wykonanie: Monika Jarzębska
2632. Data: 2019-07-31 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik 2a do SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2633. Data: 2019-07-31 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki 1; 3-7 do SIWZ - do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
2634. Data: 2019-07-31 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do SIWZ - Formularz ofertowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2635. Data: 2019-07-31 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2636. Data: 2019-07-31 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: Kanalizacja sanitarna
Wykonanie: Monika Jarzębska
2637. Data: 2019-07-31 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2638. Data: 2019-07-31 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2639. Data: 2019-07-31 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2640. Data: 2019-07-31 12:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego "CASTORAMA".
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2641. Data: 2019-07-31 12:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego dla potrzeb Parku Handlowego "CASTORAMA"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2642. Data: 2019-07-31 11:27
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Referent ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2643. Data: 2019-07-31 10:40
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Komisji KBFiP z dn. 27.05.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2644. Data: 2019-07-31 10:24
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IX/19 z dn. 10.05.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2645. Data: 2019-07-30 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 297 z dn. 25 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Tryb., położonej przy ul. Próchnika 25 przeznaczonej do zbycia w na rzecz jej użytkowników wieczystych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2646. Data: 2019-07-30 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 297 z dn. 25 lipca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2647. Data: 2019-07-30 12:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Próchnika 25 (obręb 22) oznaczonej nr dziatki 290 o powierzchni 0,2065 ha.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2648. Data: 2019-07-30 12:36
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Próchnika 25 (obręb 22) oznaczonej nr dziatki 290 o powierzchni 0,2065 ha
Wykonanie: Monika Jarzębska
2649. Data: 2019-07-30 10:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi decyzji udzielającej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła "Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2650. Data: 2019-07-30 10:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi dot. zmiany udzielonej inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła "Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A
Wykonanie: Beata Grabowiecka