główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2551. Data: 2019-04-30 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2552. Data: 2019-04-30 10:45
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2553. Data: 2019-04-30 10:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a
Wykonanie: Monika Jarzębska
2554. Data: 2019-04-30 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - opis przedmiotu zamówienia - przedmiar
Wykonanie: Monika Jarzębska
2555. Data: 2019-04-30 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2556. Data: 2019-04-30 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia - ocena techniczna
Wykonanie: Monika Jarzębska
2557. Data: 2019-04-30 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2558. Data: 2019-04-30 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2559. Data: 2019-04-30 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2560. Data: 2019-04-30 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole
Wykonanie: Monika Jarzębska
2561. Data: 2019-04-30 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
2562. Data: 2019-04-30 10:12
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kamieńsk
Wykonanie: Monika Jarzębska
2563. Data: 2019-04-30 10:11
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2564. Data: 2019-04-29 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2565. Data: 2019-04-29 15:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE w ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2566. Data: 2019-04-29 12:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: protokół
Wykonanie: Monika Jarzębska
2567. Data: 2019-04-29 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2568. Data: 2019-04-29 12:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr V/19 z dn. 25.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2569. Data: 2019-04-29 12:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 z dn. 25.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2570. Data: 2019-04-29 12:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr III/19 z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2571. Data: 2019-04-29 12:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II z dn. 12.05.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2572. Data: 2019-04-29 10:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/18 z dn. 20.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2573. Data: 2019-04-29 10:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr III/18 z dn. 21.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2574. Data: 2019-04-29 10:31
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II/18 z dn. 12.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2575. Data: 2019-04-29 10:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2576. Data: 2019-04-29 10:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2577. Data: 2019-04-29 10:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 5.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2578. Data: 2019-04-29 10:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację dot. dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa
Wykonanie: Monika Jarzębska
2579. Data: 2019-04-29 10:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II/18 z dn. 14.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2580. Data: 2019-04-29 10:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z dn. 4.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2581. Data: 2019-04-29 10:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację dot. zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2582. Data: 2019-04-29 09:53
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krystyna Czechowska.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2583. Data: 2019-04-27 11:23
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2584. Data: 2019-04-26 13:49
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2585. Data: 2019-04-26 13:47
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2586. Data: 2019-04-26 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 162
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2587. Data: 2019-04-26 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2588. Data: 2019-04-26 13:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej B - 2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Miast Partnerskich i Sulejowskiej oraz terenów przyległych .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2589. Data: 2019-04-26 13:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej B - 2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Miast Partnerskich i Sulejowskiej oraz terenów przyległych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2590. Data: 2019-04-26 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 161 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 161
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2591. Data: 2019-04-26 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 161 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2592. Data: 2019-04-26 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Przemysłowej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2593. Data: 2019-04-26 13:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2594. Data: 2019-04-26 11:24
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono komunikat dot. losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2595. Data: 2019-04-26 11:19
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2019 r. w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków .
Dodatkowy opis redaktora: Wynik konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2596. Data: 2019-04-26 11:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów obejmujących część ulicy Zalesicklej i Przedborskiej .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2597. Data: 2019-04-26 11:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów obejmujących część ulicy Zalesicklej i Przedborskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2598. Data: 2019-04-26 10:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2599. Data: 2019-04-26 10:52
Dział: Inne » Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Analiza - 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2600. Data: 2019-04-25 14:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/101/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska