główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1501. Data: 2018-09-21 11:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1502. Data: 2018-09-20 14:20
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.z 2018 poz. 723 z późn. zm). Dodatkowy opis redaktora: Komunikat
Wykonanie: Monika Jarzębska
1503. Data: 2018-09-20 14:18
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.z 2018 poz. 723 z późn. zm)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1504. Data: 2018-09-20 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2018 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do tych budynków: część I: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 - budynek B i C (bez parteru i piwnic), część II: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, ul. Farnej 8 i Zamurowej 11 oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do budynku przy Pasażu K. Rudowskiego 10, część III: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 - (budynek A, B i C) oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do tych budynków. . Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
1505. Data: 2018-09-20 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 365 z dn. 17 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1506. Data: 2018-09-20 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 365 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1507. Data: 2018-09-20 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 364 z dn. 17 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1508. Data: 2018-09-20 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 368 z dn. 17 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 368
Wykonanie: Monika Jarzębska
1509. Data: 2018-09-20 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 368 z dn. 17 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1510. Data: 2018-09-20 07:59
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Stolarskiej.. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1511. Data: 2018-09-20 07:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Stolarskiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1512. Data: 2018-09-20 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 367 z dn. 17 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 367
Wykonanie: Monika Jarzębska
1513. Data: 2018-09-20 07:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 367 z dn. 17 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1514. Data: 2018-09-20 07:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wierzeje 1. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1515. Data: 2018-09-20 07:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wierzeje 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
1516. Data: 2018-09-19 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1517. Data: 2018-09-18 12:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej ul. Broniewskiego. Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1518. Data: 2018-09-18 12:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej ul. Broniewskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1519. Data: 2018-09-18 11:15
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 września 2018 r. o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1520. Data: 2018-09-18 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 366 z dn. 17 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany zasad rachunkowości
Wykonanie: Paulina Budkowska
1521. Data: 2018-09-18 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 366 z dn. 17 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1522. Data: 2018-09-18 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 365 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1523. Data: 2018-09-18 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 364 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1524. Data: 2018-09-18 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 361 z dn. 14 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, administrowanym przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1525. Data: 2018-09-17 14:07
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Dodatkowy opis redaktora: Formularz-aktualny
Wykonanie: Monika Jarzębska
1526. Data: 2018-09-17 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 363 z dn. 17 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 363
Wykonanie: Monika Jarzębska
1527. Data: 2018-09-17 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 363 z dn. 17 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1528. Data: 2018-09-17 13:49
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
1529. Data: 2018-09-17 13:46
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony. Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1530. Data: 2018-09-17 13:43
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony. Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska