główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1501. Data: 2018-11-29 13:16
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1502. Data: 2018-11-29 13:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1503. Data: 2018-11-29 13:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Obywatelskich
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1504. Data: 2018-11-29 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 445
Wykonanie: Monika Jarzębska
1505. Data: 2018-11-29 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie Nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4 października 2018 r. w/s podziału środków finansowych dla szkół na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1506. Data: 2018-11-29 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1507. Data: 2018-11-29 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1508. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1509. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 452 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1510. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1511. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1512. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1513. Data: 2018-11-29 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1514. Data: 2018-11-28 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
1515. Data: 2018-11-27 15:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1516. Data: 2018-11-27 14:54
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/3/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
1517. Data: 2018-11-27 14:53
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/2/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
1518. Data: 2018-11-27 14:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: uchwała Nr I/1/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
1519. Data: 2018-11-27 14:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1520. Data: 2018-11-27 14:17
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1521. Data: 2018-11-27 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2004 » Projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt Zarządzenia ws. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1522. Data: 2018-11-27 13:10
Dział: Prawo Lokalne » » Nagrania audio
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nagrania audio z sesji Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1523. Data: 2018-11-27 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
1524. Data: 2018-11-27 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1525. Data: 2018-11-27 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1526. Data: 2018-11-27 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1527. Data: 2018-11-26 15:03
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1528. Data: 2018-11-26 15:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1529. Data: 2018-11-26 14:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1530. Data: 2018-11-26 14:56
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Wykonanie: Monika Jarzębska