główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2501. Data: 2019-08-16 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 320 z dn. 12 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 320
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2502. Data: 2019-08-16 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 320 z dn. 12 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2503. Data: 2019-08-14 14:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2504. Data: 2019-08-14 14:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2505. Data: 2019-08-14 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 14 - Wzór banneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2506. Data: 2019-08-14 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2507. Data: 2019-08-14 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis. przed. zam. - dokumentacja, przedmiary
Wykonanie: Monika Jarzębska
2508. Data: 2019-08-14 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki nr 1-9 i nr 12-13
Wykonanie: Monika Jarzębska
2509. Data: 2019-08-14 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2510. Data: 2019-08-14 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2511. Data: 2019-08-14 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2512. Data: 2019-08-14 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.25.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2513. Data: 2019-08-14 11:48
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik-Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2514. Data: 2019-08-14 11:43
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2515. Data: 2019-08-14 09:36
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2516. Data: 2019-08-14 09:17
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2517. Data: 2019-08-14 07:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
2518. Data: 2019-08-13 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Modyfikacja SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
2519. Data: 2019-08-13 13:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź na interpelacje dot. zakupu strojów członkom Miejskiej Orkiestry Dętej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2520. Data: 2019-08-13 13:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odp. na interpelacje dot. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące budynków mieszkalnych, które zostały przejęte przez gminę Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa
Wykonanie: Monika Jarzębska
2521. Data: 2019-08-13 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 8.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2522. Data: 2019-08-13 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana SIWZ-część I Instrukcja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2523. Data: 2019-08-13 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2524. Data: 2019-08-13 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 302 z dn. 31 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 302
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2525. Data: 2019-08-13 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 318 z dn. 8 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie 318
Wykonanie: Monika Jarzębska
2526. Data: 2019-08-13 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 304 z dn. 1 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2527. Data: 2019-08-13 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 304 z dn. 1 sierpnia 019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 304
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2528. Data: 2019-08-13 11:25
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.5.2019 z kontroli przeprowadzonej w III Liceum Ogólnokształcącym, dotyczącej przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2529. Data: 2019-08-13 11:24
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.5.2019 z kontroli przeprowadzonej w III Liceum Ogólnokształcącym, dotyczącej przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2530. Data: 2019-08-13 11:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fabianiego.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2531. Data: 2019-08-13 11:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fabianiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2532. Data: 2019-08-13 11:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fabianiego.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2533. Data: 2019-08-13 11:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fabianiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2534. Data: 2019-08-13 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 319 z dn. 12 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
2535. Data: 2019-08-13 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 319 z dn. 12 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
2536. Data: 2019-08-13 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 319 z dn. 12 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 319
Wykonanie: Monika Jarzębska
2537. Data: 2019-08-13 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 319 z dn. 12 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2538. Data: 2019-08-13 11:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wniesieniu sprzeciwu dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej (działka nr ewid. 380/22 obręb 36) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2539. Data: 2019-08-13 11:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wniesieniu sprzeciwu dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej (działka nr ewid. 380/22 obręb 36) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2540. Data: 2019-08-13 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 318 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2541. Data: 2019-08-12 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2019 - Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania „Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2542. Data: 2019-08-12 14:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie opisanych dysfunkcji na terenie miasta oraz udzielenia informacji na jakiej podstawie dokonano zmiany oznakowania pionowego ścieżki rowerowej na ul. Kostromskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jaworową
Wykonanie: Monika Jarzębska
2543. Data: 2019-08-12 14:43
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 4.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2544. Data: 2019-08-12 14:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odp. na interpelację Dot. transportu betonu na terenie Miasta i zagrożenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
2545. Data: 2019-08-12 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 9
Wykonanie: Monika Jarzębska
2546. Data: 2019-08-12 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 8
Wykonanie: Monika Jarzębska
2547. Data: 2019-08-12 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 7
Wykonanie: Monika Jarzębska
2548. Data: 2019-08-12 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 6
Wykonanie: Monika Jarzębska
2549. Data: 2019-08-12 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 5
Wykonanie: Monika Jarzębska
2550. Data: 2019-08-12 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 4
Wykonanie: Monika Jarzębska