główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

251. Data: 2019-08-30 11:03
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 6/19 z dn. 19.06.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
252. Data: 2019-08-30 11:00
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 5/19 z dn. 20.05.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
253. Data: 2019-08-30 10:56
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 4/19 z dn. 16.04.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
254. Data: 2019-08-30 10:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 3/19 z dn. 26.02.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
255. Data: 2019-08-30 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 333 z dn. 29 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 333
Wykonanie: Beata Grabowiecka
256. Data: 2019-08-30 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 333 z dn. 29 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
257. Data: 2019-08-30 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 332 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
258. Data: 2019-08-30 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 331 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
259. Data: 2019-08-30 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 330 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
260. Data: 2019-08-30 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 329 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
261. Data: 2019-08-30 09:45
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 2/19 z dn. 21.01.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
262. Data: 2019-08-30 08:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 11/19 z dn. 8.07.2019 r. - wspólne posiedzenie: Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
263. Data: 2019-08-30 08:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr XII/19 z dn. 8.07.2019 r. - wspólne posiedzenie: Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
264. Data: 2019-08-30 08:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 12/19 z dn. 8.07.2019 r. - wspólne posiedzenie: Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
265. Data: 2019-08-30 08:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IX/19 z dn. 8.07.2019 r. - wspólne posiedzenie: Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
266. Data: 2019-08-30 07:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VIII/19 z dn. 18.06.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
267. Data: 2019-08-29 15:24
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja A. Piekarskiego z dn. 27.08.2019 r. - dot. zainstalowania budek lęgowych dla jerzyków na szczytach bloków na terenie miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
268. Data: 2019-08-29 15:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja A. Piekarskiego z dn. 27.08.2019 r. - dot. wybudowania placu zabaw na działce nr 100 obręb 19 przy zbiegu ulic Rumiankowej i Cytrynowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
269. Data: 2019-08-29 15:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja A. Piekarskiego z dn. 27.08.2019 r. dot. poprawienia nawierzchni na zakręcie ul. Wierzejskiej przy wiadukcie nad ul. Miast Partnerskich
Wykonanie: Beata Grabowiecka
270. Data: 2019-08-29 15:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja p. J. Dziemdziory z dn. 29.08.2019r. - dot. podjęcia stosownych czynności w celu sprawdzenia samochodu bez tablic rejestracyjnych znajdującego się na parkingu przy ul. Spacerowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
271. Data: 2019-08-29 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 328 z dn. 28 sierpnia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
272. Data: 2019-08-29 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 328 z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 328
Wykonanie: Beata Grabowiecka
273. Data: 2019-08-29 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 328 z dn. 28 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
274. Data: 2019-08-29 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytania z dn. 29.08.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
275. Data: 2019-08-29 11:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. montaż zbiorników CO2 oraz zbiornika magazynowego na wodę osmotyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu "Sulimar" Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
276. Data: 2019-08-29 11:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. montaż zbiorników CO2 oraz zbiornika magazynowego na wodę osmotyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu "Sulimar" Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
277. Data: 2019-08-29 11:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. uruchomienie punktu skupu zbieranych odpadów metali żelaznych i nieżelaznych, przewidzianego do realizacji na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
278. Data: 2019-08-29 11:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. uruchomienie punktu skupu zbieranych odpadów metali żelaznych i nieżelaznych, przewidzianego do realizacji na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
279. Data: 2019-08-29 11:02
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.18 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
280. Data: 2019-08-29 11:01
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.17 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
281. Data: 2019-08-29 10:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.16 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
282. Data: 2019-08-29 10:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.15 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
283. Data: 2019-08-29 10:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.14 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
284. Data: 2019-08-29 10:51
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.13 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
285. Data: 2019-08-29 10:49
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.12 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
286. Data: 2019-08-29 10:42
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.11 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
287. Data: 2019-08-29 10:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.10 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
288. Data: 2019-08-29 10:25
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.9 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
289. Data: 2019-08-29 10:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.8 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
290. Data: 2019-08-29 10:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.7 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
291. Data: 2019-08-29 10:14
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.6 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
292. Data: 2019-08-29 10:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 5a Wyniki głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
293. Data: 2019-08-29 10:01
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.5. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
294. Data: 2019-08-29 09:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.4 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
295. Data: 2019-08-29 09:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
296. Data: 2019-08-29 09:54
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
297. Data: 2019-08-29 09:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
298. Data: 2019-08-28 15:17
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację z dn. 19.08.2019 r. - D. Cecotki w sprawie przycięcia żywopłotu ograniczającego widoczność kierowcom na skrzyżowaniu ul. Garbarskiej z ul. Krasickiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
299. Data: 2019-08-28 15:11
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnego A. Piekarskiego dot. przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości ul. Jeziornej oraz możliwie szybkiego wybudowania tego odcinka chodnika na ul. Jeziornej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
300. Data: 2019-08-28 14:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska