główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

151. Data: 2019-03-01 15:02
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Wykonanie: Monika Jarzębska
152. Data: 2019-03-01 15:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s rozwiązania porozumienia dot. zbiorowego odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Monika Jarzębska
153. Data: 2019-03-01 14:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowanie do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
154. Data: 2019-03-01 14:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu Uchwały w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
155. Data: 2019-03-01 14:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
156. Data: 2019-03-01 14:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
157. Data: 2019-03-01 14:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 79/26 i 79/30 w obrębie 43 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
158. Data: 2019-03-01 14:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 79/26 i 79/30 w obrębie 43 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
159. Data: 2019-03-01 14:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
160. Data: 2019-03-01 13:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej.  Interpelacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
161. Data: 2019-03-01 13:42
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. kładki na autostradą A-1
Wykonanie: Monika Jarzębska
162. Data: 2019-03-01 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenia" w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
163. Data: 2019-03-01 11:10
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
164. Data: 2019-03-01 10:33
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
165. Data: 2019-03-01 10:28
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
166. Data: 2019-03-01 10:20
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Ewidencji Ludności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Ewidencji Ludności.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
167. Data: 2019-03-01 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Biuro Obsługi Mieszkańców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców
Wykonanie: Monika Jarzębska
168. Data: 2019-03-01 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Biuro Obsługi Mieszkańców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
169. Data: 2019-03-01 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji działań
Wykonanie: Monika Jarzębska
170. Data: 2019-03-01 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Bilans emisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
171. Data: 2019-03-01 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
172. Data: 2019-03-01 08:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
173. Data: 2019-03-01 08:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
174. Data: 2019-03-01 08:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej
Wykonanie: Paulina Budkowska
175. Data: 2019-02-28 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano link do strony z informacją o ogłoszeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
176. Data: 2019-02-28 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
177. Data: 2019-02-28 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
178. Data: 2019-02-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
179. Data: 2019-02-28 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 85
Wykonanie: Monika Jarzębska
180. Data: 2019-02-28 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska