główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2451. Data: 2019-09-24 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 362 z dn. 20 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2452. Data: 2019-09-23 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 do SIWZ - Mapa koszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
2453. Data: 2019-09-23 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2454. Data: 2019-09-23 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1 - 9 i nr 12
Wykonanie: Monika Jarzębska
2455. Data: 2019-09-23 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2456. Data: 2019-09-23 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2457. Data: 2019-09-23 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2458. Data: 2019-09-23 13:57
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2459. Data: 2019-09-23 13:55
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Nr 360 z dn. 23 września 2019 r. Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2460. Data: 2019-09-23 12:43
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr X/19 z dn. 21.08.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2461. Data: 2019-09-23 12:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Modrzewskiego.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2462. Data: 2019-09-23 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 360 z dn. 19 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2463. Data: 2019-09-23 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 360 z dn. 19 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 360
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2464. Data: 2019-09-23 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2465. Data: 2019-09-23 10:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 10/19 z dn. 21.08.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2466. Data: 2019-09-23 10:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Modrzewskiego.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2467. Data: 2019-09-23 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Modrzewskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2468. Data: 2019-09-23 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 360 z dn. 19 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2469. Data: 2019-09-23 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 360 z dn. 19 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 360
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2470. Data: 2019-09-23 08:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Modyfikacja treści SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2471. Data: 2019-09-23 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 356 z dn. 13 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 356
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2472. Data: 2019-09-23 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 359 z dn. 19 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 359
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2473. Data: 2019-09-23 07:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr XI/19 KBFiP z dn. 19.06.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2474. Data: 2019-09-20 15:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2475. Data: 2019-09-20 11:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wod.- kan. w ulicach Górniczej i Sowiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2476. Data: 2019-09-20 11:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wod.- kan. w ulicach Górniczej i Sowiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
2477. Data: 2019-09-20 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 361 z dn. 19 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wprowadzenia Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska Kierowników Jednostek Organizacyjnych Miasta
Wykonanie: Paulina Budkowska
2478. Data: 2019-09-20 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 361 z dn. 19 września 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2479. Data: 2019-09-20 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 360 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2480. Data: 2019-09-20 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 359 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2481. Data: 2019-09-20 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 358 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2482. Data: 2019-09-19 15:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2483. Data: 2019-09-19 15:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2484. Data: 2019-09-19 14:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.10. Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
2485. Data: 2019-09-19 14:25
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.9. Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Monika Jarzębska
2486. Data: 2019-09-19 14:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.8. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2487. Data: 2019-09-19 14:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.8. zmiany Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2488. Data: 2019-09-19 14:16
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.7. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2489. Data: 2019-09-19 14:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.6. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2490. Data: 2019-09-19 14:11
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.5. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy ?Z? w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2491. Data: 2019-09-19 14:10
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.4. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie-Skłodowskiej 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
2492. Data: 2019-09-19 14:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.3. Projekt uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej;
Wykonanie: Monika Jarzębska
2493. Data: 2019-09-19 14:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2494. Data: 2019-09-19 14:06
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2495. Data: 2019-09-19 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2496. Data: 2019-09-19 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2497. Data: 2019-09-19 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 Dokumentacja ZP - Sieć Żwirki - Część projektowa cz. V
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2498. Data: 2019-09-19 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 Dokumentacja ZP - Sieć Żwirki - Część projektowa cz. IV
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2499. Data: 2019-09-19 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 Dokumentacja ZP - Sieć Żwirki - Część projektowa cz. III
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2500. Data: 2019-09-19 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 Dokumentacja ZP - Sieć Żwirki - Część projektowa cz. II
Wykonanie: Beata Grabowiecka