główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1471. Data: 2018-12-04 12:55
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelację J. Dziemdziory
Wykonanie: Monika Jarzębska
1472. Data: 2018-12-04 12:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji Prezydenta Miasta w/s pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1473. Data: 2018-12-04 12:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji Prezydenta Miasta w/s pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1474. Data: 2018-12-03 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn. 23 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 448
Wykonanie: Monika Jarzębska
1475. Data: 2018-12-03 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 458 z dn. 29 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 458
Wykonanie: Monika Jarzębska
1476. Data: 2018-12-03 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 455 z dn. 29 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 455
Wykonanie: Monika Jarzębska
1477. Data: 2018-12-03 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 455 z dn. 29 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1478. Data: 2018-12-03 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 458 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1479. Data: 2018-12-03 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 457 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1480. Data: 2018-12-03 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 456 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1481. Data: 2018-12-03 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 455 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1482. Data: 2018-11-30 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 454 z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 454
Wykonanie: Monika Jarzębska
1483. Data: 2018-11-30 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 454 z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1484. Data: 2018-11-30 13:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, studni głębinowej do celów przeciwpożarowych .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1485. Data: 2018-11-30 13:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, studni głębinowej do celów przeciwpożarowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1486. Data: 2018-11-30 12:29
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: korekta nazwy
Wykonanie: Paulina Budkowska
1487. Data: 2018-11-30 12:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1488. Data: 2018-11-30 12:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1489. Data: 2018-11-30 12:19
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
1490. Data: 2018-11-30 12:17
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1491. Data: 2018-11-30 12:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
1492. Data: 2018-11-30 12:12
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wynik do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zapoczątkowuje pobieranie pliku 1.212 M
Wykonanie: Monika Jarzębska
1493. Data: 2018-11-30 12:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja I
Opis zmian: usunięcie artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1494. Data: 2018-11-30 11:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.6. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1495. Data: 2018-11-30 11:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.5. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1496. Data: 2018-11-30 11:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.4. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Monika Jarzębska
1497. Data: 2018-11-30 11:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.1 Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1498. Data: 2018-11-30 11:43
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1499. Data: 2018-11-30 11:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1500. Data: 2018-11-30 11:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2. Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska