główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1441. Data: 2018-09-28 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 377 z dn. 27 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 377
Wykonanie: Monika Jarzębska
1442. Data: 2018-09-28 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 379 z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 379
Wykonanie: Monika Jarzębska
1443. Data: 2018-09-28 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 378 z dn. 27 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 378
Wykonanie: Monika Jarzębska
1444. Data: 2018-09-28 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 376 z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 376
Wykonanie: Monika Jarzębska
1445. Data: 2018-09-28 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 375 z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 375
Wykonanie: Monika Jarzębska
1446. Data: 2018-09-28 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 379 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1447. Data: 2018-09-28 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 378 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1448. Data: 2018-09-28 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 377 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1449. Data: 2018-09-28 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 376 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1450. Data: 2018-09-28 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 375 z dn. 26 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1451. Data: 2018-09-28 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul. Pawłowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1452. Data: 2018-09-26 12:17
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
1453. Data: 2018-09-26 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 21 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1454. Data: 2018-09-26 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 21 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1455. Data: 2018-09-26 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 25 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objetym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna" w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1456. Data: 2018-09-26 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1457. Data: 2018-09-26 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul. Pawłowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: SIWZ do ogłoszenia aktualne
Wykonanie: Paulina Budkowska
1458. Data: 2018-09-25 15:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Kozłowski. Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
1459. Data: 2018-09-25 15:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Masiarek. Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
1460. Data: 2018-09-25 15:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomasz Sokalski. Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
1461. Data: 2018-09-25 15:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Gajda. Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
1462. Data: 2018-09-25 15:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przemysław Winiarski. Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienia do oświadczenia za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
1463. Data: 2018-09-25 15:00
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018. Dodatkowy opis redaktora: Informacja od Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1464. Data: 2018-09-25 14:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3-go Maja 28/34. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1465. Data: 2018-09-25 14:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3-go Maja 28/34
Wykonanie: Paulina Budkowska
1466. Data: 2018-09-25 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
1467. Data: 2018-09-25 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 28/34
Wykonanie: Paulina Budkowska
1468. Data: 2018-09-25 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 25 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1469. Data: 2018-09-24 15:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn. 24 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń opiniującego wnioski o przyznanieNagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenia wysokości nagrody w 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1470. Data: 2018-09-24 15:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn. 24 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska